Từ khóa:

Hiển thị 3884 Kết quả

Hội thảo “Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên”

Vừa qua, Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - Xã hội thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo về đề án “Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung –...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 26/12/2019 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập