Từ khóa:

Hiển thị 3857 Kết quả

Học tập chuyên đề học và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Sáng nay ngày 17/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 17/12/2019 Chuyên mục: Tags:
Áp tiêu chí giải chất lượng giúp doanh nghiệp cải tiến công nghệ

Tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia, doanh nghiệp phải đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm từ đó tăng lên.

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 17/12/2019 Chuyên mục: Tin Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Tags:
Mời tham dự Hội thảo Xu hướng nghiên cứu và phát triển ứng dụng AI và IOT

Nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của thành phố Đà Nẵng

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 17/12/2019 Chuyên mục: THÔNG BÁO Tags:
Hội thảo Ứng dụng năng lượng nguyên tử trong nông nghiệp, công nghiệp, y tế và bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững tại các tỉnh miền Trung...

Trong khuôn khổ của Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 (KC05/16-20) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng...

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 16/12/2019 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ gửi Bộ Khoa học và Công nghệ

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 16/12/2019 Chuyên mục: Báo cáo thống kê, kế hoạch Tags:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập