Từ khóa:

Hiển thị 3857 Kết quả

Hội thảo tham vấn Đề án phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tài sản trí tuệ ngày càng chiếm vị trí quan trọng và góp phần nâng cao giá trị, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường cả nước nói chung, tại Đà Nẵng nói riêng.

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 18/12/2019 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập