Từ khóa:

Hiển thị 3884 Kết quả

Trí tuệ nhân tạo sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống bằng cách nào?

Trong xu hướng phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay, các nhà lãnh đạo công nghệ như Microsoft, IBM, Huawei và Google đang tập trung và dành nguồn lực để xây dựng các giải pháp AI tốt...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 18/02/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Số đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn thành phố đứng ở vị trí thứ năm so với các tỉnh, thành trong cả nước

Sở hữu trí tuệ phải đóng vai trò tích cực như một động lực thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao trình độ công nghệ, khuyến khích và bảo đảm hoạt động cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ lợi ích...

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 17/02/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Phổ biến Thông tư số 19/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 17/02/2020 Chuyên mục: PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHÁP LUẬT Tags:
Đà Nẵng kết nối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với mạng lưới khởi nghiệp trong nước và khu vực thế giới

Thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương có tốc độ phát triển khá nhanh, trong nhiều năm qua, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế - xã hội vượt bậc, đều đặc biệt là Đà Nẵng có một...

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 14/02/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập