Từ khóa:

Hiển thị 3884 Kết quả

Bệnh viện Đà Nẵng đặt hàng sinh viên sản xuất 10 máy rửa tay sát khuẩn tự động

ĐNO - Theo thông tin từ Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), nhóm 4 sinh viên thuộc Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học BK-Maker của nhà trường đang khẩn trương lắp ráp 10 máy rửa tay sát khuẩn tự...

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 31/03/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Thông báo về việc báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2021

Thông báo về việc báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2021 (hoạt động xây dựng kế hoạch KH&CN định kỳ hàng năm)

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 27/03/2020 Chuyên mục: THÔNG BÁO Tags:
Báo cáo kết quả nhiệm vụ “Đánh giá và phân tích năng suất lao động, tốc độ tăng năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) của thành phố Đà Nẵng giai đoạn...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 8108/UBND-KGVX ngày 22/10/2018 về việc thực hiện Thông báo số 439-TB/TU ngày 09/10/2018 của Thành ủy Đà Nẵng triển khai nhiệm vụ...

Phiên bản: 3 Ngày đăng tin: 27/03/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Đà Nẵng đẩy mạnh thực hiện tốt Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong tình hình dịch bệnh COVID-19

UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 1537/UBND-VHXH ngày 13/3/2020 triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 11/3/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống...

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 26/03/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập