Từ khóa:

Hiển thị 3857 Kết quả

Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh

Ngày 26/4 hằng năm, chúng ta đều kỷ niệm: Sở hữu trí tuệ thế giới để tìm hiểu về vai trò của quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trong việc khuyến khích đổi mới và sáng tạo. Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020...

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 11/03/2020 Chuyên mục: Tin Sở hữu trí tuệ Tags:
Việt Nam chế tạo thành công bộ KIT phát hiện virus SARS-COV-2

Bộ KIT phát hiện virus SARS-COV-2 (COVID-19) có độ đặc hiệu 100% và thời gian thử 80 phút. Đây là thành quả của các nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 03/03/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Truyền thông khoa học và công nghệ: Phương tiện tối ưu cho sự phát triển kinh tế-xã hội

Khoa học và công nghệ (KH&CN) được xem là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Để ngành KH&CN thực sự trở thành động lực, hỗ trợ các ngành khác phát triển, ngoài việc đầu tư và phát...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 02/03/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập