Từ khóa:

Hiển thị 3857 Kết quả

Trọng dụng nhân sự khoa học và công nghệ

Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 1-3-2020 do Chính phủ ban hành để sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12-5-2014 về việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và...

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 06/07/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được trưng bày tại Hội chợ triển lãm “Nông nghiệp Hòa Vang 2020”

Tối ngày 02/7/2020, Hội chợ triển lãm “Nông nghiệp Hòa Vang 2020” được tổ chức khai mạc tại Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang. Hội chợ do UBND huyện Hòa Vang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát...

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 04/07/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Hỗ trợ Doanh nghiệp KH&CN Châu Đà trong nghiên cứu, chế tạo và đổi mới công nghệ

Sáng ngày 03/7/2020, Sở Khoa học và công nghệ Đà Nẵng tổ chức Hội đồng khoa học đánh giá hồ sơ đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ của Công ty TNHH Châu Đà. Hội đồng gồm các thành viên là...

Phiên bản: 3 Ngày đăng tin: 04/07/2020 Chuyên mục: Đổi mới công nghệ - chìa khóa thành công của doanh nghiệp Tags:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập