Từ khóa:

Hiển thị 3877 Kết quả

TBT Logo

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 10/02/2014 Chuyên mục: Tin tức Tags:
“2014 là năm hành động của ngành Khoa học và Công nghệ"

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 08/02/2014 Chuyên mục: Tin tức nổi bật Tags:
Bộ trưởng KH&CN: Cắt đầu tư kém hiệu quả

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 07/02/2014 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Pin bất tử

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 06/02/2014 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Thông báo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ về KH&CN

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 07/01/2014 Chuyên mục: THÔNG BÁO Tags:
Công bố mười sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật 2013

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 27/12/2013 Chuyên mục: Tin tức nổi bật Tags:
Biến tảo thành dầu thô sinh học trong 60 phút

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 20/12/2013 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục

Bộ Giáo dục và đào tạo vừa ban hành Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục.

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 18/12/2013 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 18/12/2013 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 17/12/2013 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Thông tin về Lãnh đạo Sở

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 17/12/2013 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Tổng quan lịch sử

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 17/12/2013 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Tập huấn Sở hữu trí tuệ tại quận Liên Chiểu

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 17/12/2013 Chuyên mục: Tin Sở hữu trí tuệ Tags:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập