Từ khóa:

Hiển thị 3858 Kết quả

Thông báo kết quả tiếp dân định kỳ 24/7/2013

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 02/12/2013 Chuyên mục: Lịch tiếp công dân Tags:
Thông báo kết quả tiếp dân định kỳ 06/9/2013

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 02/12/2013 Chuyên mục: Lịch tiếp công dân Tags:
Thông báo kết quả tiếp dân định kỳ 4/10/2013

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 02/12/2013 Chuyên mục: Lịch tiếp công dân Tags:
xcvxcv

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 02/12/2013 Chuyên mục: Tags:
Hệ thống quản lý hợp nhất (IMS): những điều cần biết

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 29/11/2013 Chuyên mục: Chuyển giao Công nghệ Tags:
Tính khả thi của các sản phẩm khoa học viễn tưởng

Máy du hành thời gian, máy dịch chuyển tức thời hay người ngoài hành tinh đều là sản phẩm từ những bộ phim hay những bộ sách… viễn tưởng. Hầu hết chúng đều do con người tự tưởng tượng ra và chưa ai...

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 27/11/2013 Chuyên mục: Tags:
Sơ kết 02 năm hiện thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính p

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 27/11/2013 Chuyên mục: Tin tức nổi bật Tags:
Tổng kết các cuộc thi, giải thưởng sáng tạo về khoa học công nghệ giai đoạn 2011-2012 và phát động cho giai đoạn 2012-2013 của thành phố Đà Nẵng

Chiều ngày 09 tháng 5 năm 2013, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ và Thành đoàn

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 27/11/2013 Chuyên mục: Thủ tục sáng kiến lao động sáng tạo Tags:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập