Từ khóa:

Hiển thị 3617 Kết quả

Giao ban khoa học và công nghệ với các quận, huyện năm 2016

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 28/12/2016 Chuyên mục: THÔNG BÁO Tags:
Báo cáo công tác cải cách hành chính UBND quận Ngũ Hành Sơn

Ủy ban nhân dân quận tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 27/12/2016 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ thành phố Đà Nẵng triển khai hoạt động KH&CN làm động lực phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 21/12/2016, tại Hà Nội, UBND thành phố Đà Nẵng và Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Bộ...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 22/12/2016 Chuyên mục: Chiến lược, kế hoạch, báo cáo thống kê Tags:
Liên kết phát triển KHCN và Ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Được sự thống nhất chung của các sở KH&CN trong Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung, ngày 15/12/2016, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã đăng cai tổ chức Hội thảo "Liên kết phát triển khoa...

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 22/12/2016 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Mời họp Giao ban KH&CN cấp quận/huyện năm 2016

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 19/12/2016 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Quy định mới về Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nhận thấy nhu cầu của về đổi mới công nghệ của doanh nghiệp và bất cập trong cơ chế chính sách, ngày 11 tháng 8 năm 2016, Kỳ họp thứ hai, khóa IX, HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết số...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 11/12/2016 Chuyên mục: Chiến lược, kế hoạch, báo cáo thống kê Tags:
Thông cáo báo chí Hội thảo "Giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư vào khu công nghệ cao Đà Nẵng"

Nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá thông tin, hình ảnh, môi trường đầu tư của thành phố Đà Nẵng nói chung và Khu công nghệ cao (Khu CNC) Đà Nẵng nói riêng cũng như đẩy mạnh công...

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 10/12/2016 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Thông báo đề nghị báo cáo an toàn bức xạ năm 2016

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 04/12/2016 Chuyên mục: Tin An toàn bức xạ và hạt nhân Tags:
Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định về Lệ phí trước bạ sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

Từ ngày 01/01/2017, Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định về Lệ phí trước bạ sẽ chính thức có hiệu lực

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 23/11/2016 Chuyên mục: Chiến lược, kế hoạch, báo cáo thống kê Tags:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập