Từ khóa:

Hiển thị 3857 Kết quả

Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt bổ sung đề tài nghiên cứu thử nghiệm thuốc điều trị vi rút corona mới

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế, ngày 07/02/2020, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt bổ sung đề tài độc lập cấp Nhà nước “Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của việc bổ sung...

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 13/02/2020 Chuyên mục: Thông tin truyền thông Tags:
Thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020

Ngày 11 tháng 02 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch 12/KH-SKHCN về việc thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2020.

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 12/02/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Ngày 05 tháng 2 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 06/KH-SKHCN về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 11/02/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 10/02/2020 Chuyên mục: THÔNG BÁO Tags:
Mời Tham dự "Chương trình Danh hiệu Sao Khuê 2020"

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 10/02/2020 Chuyên mục: THÔNG BÁO Tags:
Nghiên cứu chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng một chiều DC/DC nhằm nâng cao hiệu suất hệ thống pin quang điện

Ngày 20/01/2020 Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố "Nghiên cứu chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng một chiều DC/DC nhằm nâng cao...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 22/01/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất

Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2020

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 21/01/2020 Chuyên mục: PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHÁP LUẬT Tags:
Hội nghị “Tổng kết hoạt động KH&CN và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019”

Ngày 15/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết hoạt động KH&CN và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019” với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, đại...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 20/01/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020

Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 15/01/2020 Chuyên mục: Báo cáo thống kê, kế hoạch Tags:
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em”

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN về việc ban hành “Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em” (QCVN 03:2019/BKHCN)

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 14/01/2020 Chuyên mục: Tin Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Tags:
Hiệu quả từ Dự án phát triển năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, việc phát triển các dự án điện mặt trời lắp mái là một trong những giải pháp quan trọng giúp tiết kiệm chi phí tiền điện nhờ tự cung cấp nhu cầu sử...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 13/01/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Thông báo mời thầu Gói thầu EU-DECC-1.4 “Xây dựng Phần mềm điện mặt trời lắp mái trên điện thoại di động”

Dự án Phát triển năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (DSED- CSO-LA/2016/380-926) do Liên minh Châu Âu tài trợ bắt đầu triển khai thực hiện từ 07/2017-10/2020 với mục tiêu chính góp phần tăng khả năng...

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 10/01/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Mua máy móc thiết bị cho hệ thống tưới phun mưa cho cây rau ăn lá”

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-TTTKTV ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Trung tâm thông báo...

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 09/01/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ đèn LED”

Ngày 25 tháng 09 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN về việc ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ đèn LED (QCVN...

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 09/01/2020 Chuyên mục: Tin Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Tags:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập