Từ khóa:

Hiển thị 3946 Kết quả

Trả lời đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Bà Phạm Thị Đoan Trang (địa chỉ: K80/14 Huyền Trân Công Chúa, phường Hòa Hải, quận Ngũ...

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng nhận được Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Bà Phạm Thị Đoan Trang (địa chỉ: K80/14 Huyền Trân Công Chúa, phường Hòa Hải, quận...

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 17/12/2020 Chuyên mục: KẾT QUẢ TRẢ LỜI ĐƠN THƯ Tags:
Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP thành phố Đà Nẵng năm 2020

Ngày 15/12/2020, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP thành phố Đà Nẵng...

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 16/12/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Đà Nẵng ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 15/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố tổ chức Hội nghị chuyên đề cho cán bộ chủ chốt các cấp của thành phố với...

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 15/12/2020 Chuyên mục: Chuyển đổi số Tags:
Báo cáo Tình hình thực hiện Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020 trong năm 2020

Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020 trong năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 15/12/2020 Chuyên mục: Báo cáo thống kê, kế hoạch Tags:
Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ gửi UBND thành phố

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 15/12/2020 Chuyên mục: Báo cáo thống kê, kế hoạch Tags:
Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ gửi Bộ Khoa học và Công nghệ

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 15/12/2020 Chuyên mục: Báo cáo thống kê, kế hoạch Tags:
Đà Nẵng khuyến khích phát triển điện mặt trời lắp mái trong công nghiệp, dân dụng và khu vực công

Ngày 11/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã phối hợp cùng Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố tổ chức hội thảo “Phát triển điện mặt trời lắp mái trong công nghiệp, dân dụng và khu...

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 14/12/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế

Ngày 11/12 vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Triển khai đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực...

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 14/12/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Chuyển đổi số khoa học công nghệ

Sự tiến bộ của khoa học công nghệ, kỹ thuật, nhất là thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đã và đang tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhiều doanh nghiệp. Nhưng...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 10/12/2020 Chuyên mục: Chuyển đổi số Tags:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập