Từ khóa:

Hiển thị 3945 Kết quả

Nhiều đề tài nghiên cứu được ứng dụng thực tiễn

Có một thời, nhiều nghiên cứu khoa học bị xem là chỉ để... cất tủ bởi không có chỗ ứng dụng. Tuy nhiên, một khi cơ quan Nhà nước đã có cơ chế hợp lý, người làm khoa học có sự đầu tư về mặt học thuật...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 23/03/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Kit xét nghiệm SARS-CoV-2: Hoàn thiện công nghệ, sẵn sàng sản xuất

Bộ kit real-time RT-PCR one step phát hiện SARS-CoV-2 đã được Học viện Quân y nghiên cứu hoàn thiện, và Công ty cổ phần công nghệ Việt Á sẵn sàng sản xuất để xét nghiệm chẩn đoán dịch bệnh Covid-19.

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 18/03/2020 Chuyên mục: Tin Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Tags:
Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố

Việc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đã góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, tạo lập và khai thác quyền sở hữu trí tuệ tại địa phương,...

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 11/03/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh

Ngày 26/4 hằng năm, chúng ta đều kỷ niệm: Sở hữu trí tuệ thế giới để tìm hiểu về vai trò của quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trong việc khuyến khích đổi mới và sáng tạo. Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020...

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 11/03/2020 Chuyên mục: Tin Sở hữu trí tuệ Tags:
Việt Nam chế tạo thành công bộ KIT phát hiện virus SARS-COV-2

Bộ KIT phát hiện virus SARS-COV-2 (COVID-19) có độ đặc hiệu 100% và thời gian thử 80 phút. Đây là thành quả của các nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 03/03/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Truyền thông khoa học và công nghệ: Phương tiện tối ưu cho sự phát triển kinh tế-xã hội

Khoa học và công nghệ (KH&CN) được xem là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Để ngành KH&CN thực sự trở thành động lực, hỗ trợ các ngành khác phát triển, ngoài việc đầu tư và phát...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 02/03/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Mua dụng cụ, phụ tùng cho hệ thống tưới phun mưa cho cây rau ăn lá”

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-TTTKTV ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Trung tâm thông báo...

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 18/02/2020 Chuyên mục: THÔNG BÁO Tags:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập