Từ khóa:

Hiển thị 3860 Kết quả

Hội nghị “Tổng kết hoạt động KH&CN và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019”

Ngày 15/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết hoạt động KH&CN và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019” với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, đại...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 20/01/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020

Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 15/01/2020 Chuyên mục: Báo cáo thống kê, kế hoạch Tags:
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em”

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN về việc ban hành “Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em” (QCVN 03:2019/BKHCN)

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 14/01/2020 Chuyên mục: Tin Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Tags:
Hiệu quả từ Dự án phát triển năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, việc phát triển các dự án điện mặt trời lắp mái là một trong những giải pháp quan trọng giúp tiết kiệm chi phí tiền điện nhờ tự cung cấp nhu cầu sử...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 13/01/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập