Từ khóa:

Hiển thị 3860 Kết quả

Mời Tham dự "Chương trình Danh hiệu Sao Khuê 2020"

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 10/02/2020 Chuyên mục: THÔNG BÁO Tags:
Nghiên cứu chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng một chiều DC/DC nhằm nâng cao hiệu suất hệ thống pin quang điện

Ngày 20/01/2020 Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố "Nghiên cứu chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng một chiều DC/DC nhằm nâng cao...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 22/01/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất

Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2020

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 21/01/2020 Chuyên mục: PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHÁP LUẬT Tags:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập