Từ khóa:

Hiển thị 3860 Kết quả

Truyền thông khoa học và công nghệ: Phương tiện tối ưu cho sự phát triển kinh tế-xã hội

Khoa học và công nghệ (KH&CN) được xem là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Để ngành KH&CN thực sự trở thành động lực, hỗ trợ các ngành khác phát triển, ngoài việc đầu tư và phát...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 02/03/2020 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Mua dụng cụ, phụ tùng cho hệ thống tưới phun mưa cho cây rau ăn lá”

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-TTTKTV ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Trung tâm thông báo...

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 18/02/2020 Chuyên mục: THÔNG BÁO Tags:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập