Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
6 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
161 23 TC/TCT Bộ Tài chính Văn bản trung ương Thanh tra khoa học và công nghệ Thông tư số 23 TC/TCT v/v Hướng dẫn xử lý xe ô tô, xe hai bánh gắn máy có nguồn gốc nhập trái phép đang lưu hành trong một số đơn vị quân đội 07/03/1995 07/03/1995
162 1831/2010/QĐ-TTg Chính phủ Văn bản trung ương Khoa học công nghệ Quyết định số 1831/2010/QĐ-TTg 01 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ pphats triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai
163 68/2006/QH11 Quốc hội Văn bản trung ương Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Luật Đo lường 01/07/2012
164 18/2008-QH12 Quốc hội Văn bản trung ương An toàn bức xạ Luật Năng lượng nguyên tử
165 07/2010/NĐ-CP Chính phủ Văn bản trung ương An toàn bức xạ Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử
166 111/2009/NĐ-CP Chính phủ Văn bản trung ương An toàn bức xạ Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2009 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập