Thông tư hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 01/2014/TT-BKHCN Người ký Nguyễn Quân
Ngày ban hành 18/02/2014 Ngày xuất bản
Ngày hiệu lực 15/04/2014 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Khoa học công nghệ Loại văn bản Văn bản trung ương
Cấp ban hành Trung ương Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Nội dung Thông tư này hướng dẫn tiêu chí, trình tự, thủ tục xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ theo quy định tại điểm b khoản 6, điểm a khoản 10 và khoản 11 Điều 12 của Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 136aa3caf97f51ba83f3144c0b9a2eff963.2014.TT-BKHCN.doc
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quyết định ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
  2. Ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng
  3. Ban hành quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên đia bàn thành phố Đà Nẵng
  4. Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
  5. Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập