VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
601 659/TB-SNG V/v thông báo về việc gửi, tiếp nhận văn bản điện tử liên thông trên Hệ thống Thông tin chính quyền điện tử tập trung thành phố Đà Nẵng 28/03/2016 0
602 92/DKVTTB Giới thiệu chức danh và chữ ký 28/03/2016 0
603 1723/QĐ-UBND Về việc hỗ trwoj tiền điện đối với hộ nghèo theo chuẩn của thành phố giai đoạn 2016-2020 27/03/2016 0
604 609/VP-KTN V/v quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm may 27/03/2016 0
605 13/TB-SKHCN V/v phân công nghiệm vụ, công tác của Lãnh đạo Sở 27/03/2016 0
606 2151/KH-UBND Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình hợp tác kiểu mới 25/03/2016 0
607 577/VP-KTN V/v Kế hoạch công tác của UBQG tìm kiếm cứu nạn 5 năm (2016-2020) 24/03/2016 0
608 29/PMCĐN-TTHC V/v đưa vào sử dụng hệ thống kiểm soát ra/ vào bằng thẻ từ tại các cổng tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng 24/03/2016 0
609 555/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 22/03/2016 0
610 28/KH-BCTNCT Triển khai công tác người cao tuổi năm 2016 21/03/2016 0
611 11/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn háo, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 21/03/2016 0
612 1584/QĐ-UBND Về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trât tự" năm 2015 21/03/2016 0
613 600/SNG-HTQT V/v học bổng Tiến sĩ tại Đài Loan 21/03/2016 Sở Ngoại vụ 0
614 113/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban Ban Văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng,, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 21/03/2016 0
615 112/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội 21/03/2016 0
616 17/TB-MTTQ Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP. Đà Năng 20/03/2016 0
617 1462/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án thống nhất quản lý và sử dụng đầu số điện thoại đường dây nóng trong tiếp nhận và xử lý phản ảnh của tổ chức, công dân qua sử dụng hạ tầng tổng đài và đầu số 0511.1022 của thành phố 16/03/2016 0
618 1769/KH-UBND Tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế tại thành phố Đà Nẵng năm 2016 14/03/2016 0
619 21/QĐ-BCĐ V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo thành phố Đà Nẵng 14/03/2016 0
620 23/PMCĐN-VP V/v hưởng ứng Chiến dịch giờ Trái đất năm 2016 14/03/2016 0
621 495/VP-KTN V/v quy định về quản lý sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế 14/03/2016 0
622 24/PMCĐN V/v thử nghiệm hệ thống kiểm soát ra vào bằng thẻ từ tại Cổng số 2, cổng số 6 14/03/2016 0
623 663/SNV-CCVTLT V/v đăng ký kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ 14/03/2016 0
624 861/TB-KHCN Thông báo và giới thiệu chức ký 14/03/2016 0
625 52/TB-VP Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng tại buổi làm việc với các Sở, ngành, đơn vị về tình hình hoạt động của các Trung tâm nuôi dạy trẻ trên địa bàn thành phố 14/03/2016 0
626 09/VNCERTDN-CB V/v cảnh báo an toàn mạng 12/03/2016 0
627 1648/UBND-KTN V/v tổ chwucs các hoạt động hưởng ứng Sự kiện Giờ trái đất 2016 09/03/2016 0
628 58/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình 08/03/2016 0
629 1250/QĐ-UBND V/v ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2016 07/03/2016 0
630 37/TB-VP giới thiệu chữ ký của ông Hoàng Sơn Trà - Phó Chánh văn phòng UBND TP ĐN 02/03/2016 UBND thành phố Đà Nẵng 0
631 426/SNG-VPDD V/v học bổng JJWBGSP năm 2016-2018 của WB và DH quốc gia Yokohama, Nhật Bản 01/03/2016 0
632 03-TB/VPTU Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký đồng chí Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng 01/03/2016 0
633 540/TB-SNV Giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố 01/03/2016 0
634 56/TB-CCB Giới thiệu chức dnah và chữ kỹ đồng chí Chủ tịch Hội Cự chiến binh thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ V 29/02/2016 0
635 02/2016/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nên địa lý tỷ lệ 1:2000; 1:5000 và 1:10.000 28/02/2016 0
636 1090/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ 02 văn abrn quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành 28/02/2016 0
637 191-CV/TU V/v thực hiện Kết luận số 118-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW 28/02/2016 0
638 01-TB/DDHND Giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân thành phố 28/02/2016 0
639 353/TB-SYT Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng 28/02/2016 0
640 09/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức tiêu chuẩn và chế độ chính sách đối với lực lượng Dân phòng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/02/2016 0
641 1039/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án phát triển thông tin thị trường lao động thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 25/02/2016 0
642 07/TB-KHCN Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang 25/02/2016 0
643 19/UBBC Về việc thông báo địa điểm nhận hồ sơ ứng cử 24/02/2016 Sở Nội vụ 0
644 274/TB-STP Về việc phân công nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp 24/02/2016 0
645 369/SNG-HTQT V/v học bổng sau đại học của Thái Lan 23/02/2016 0
646 368/VP-NCPC V/v danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 23/02/2016 0
647 51/TB-QLCL Về việc giới thiệu mẫu dấu 23/02/2016 0
648 48/TB-CCTL Về việc giới thiệu mẫu dấu của Chi cục Thủy lợi thành phố Đà Nẵng 23/02/2016 0
649 357/VP-KTN V/v danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2015 22/02/2016 0
650 354/VP-NCPC V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 22/02/2016 0
651 42/NLCLC-TTHT V/v Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ " Quản lý dự án công và tư" của Cơ quan phát triển Pháp 18/02/2016 0
652 339/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 18/02/2016 0
653 208/TB-SCT THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh, bổ sung trong phân công nhiệm vụ đối với giám đốc, phó giám đốc sở 17/02/2016 Sở Công Thương 0
654 15/TB-TTCNSH Về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành trong Ban Giám đốc Trung tâm công nghệ sinh học Đà Nẵng 16/02/2016 0
655 1017/UBND-VX V/v tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội trên địa bàn thành phố năm 2016 15/02/2016 0
656 64/TB-KHCN Giới thiệu chức vụ và chữ ký của ông Lưu BÌnh Khiêm 15/02/2016 0
657 189/TB-SNN Phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp vầ Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng 15/02/2016 0
658 23/BC-UBND Tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 (Từ 28 tháng Chạp đến mồng 7 Tết) 13/02/2016 0
659 226/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn 03/02/2016 0
660 263/SNG-HTQT v/v góp ý dự thảo Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở KH&CN và Công ty GMBU, Đức 03/02/2016 0
661 256/SNG-LSVK v/v tham quan thuyền đua Cuộc đua thuyền buồm Vòng quanh Thế giới Clipper 2015-2016 03/02/2016 0
662 04/TB-UBBC Về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 03/02/2016 0
663 01/KH-UBBC Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 02/02/2016 0
664 285/VP-NCPC V/v thông báo văn bản ban hành của Bộ Nội vụ 02/02/2016 0
665 19/SĐH-ĐT Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 02/02/2016 0
666 94/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký 01/02/2016 0
667 158/TB-TĐC Giới thiệu chức danh và chữ ký 01/02/2016 0
668 740/KH-UBND Trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2016 31/01/2016 0
669 739/KH-UBND Thực hiện công tác gia định năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/01/2016 0
670 17/BC-UBND Kết quả triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 tại thành phố Đà Nẵng năm 2015 31/01/2016 0
671 92/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre 31/01/2016 0
672 155/TB-SCT Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký Phó Giám đốc Sở 31/01/2016 Sở Công Thương 0
673 604/QĐ-UBND Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa Ĩ nhiệm kỳ 2016-2021 28/01/2016 0
674 198/SNG-HTQT V/v đăng ký tham gia khóa học ngắn hạn tại tỉnh Champasak 27/01/2016 0
675 22/TB-UBND V/v treo cớ, khẩu hiệu nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản việt Nam (3/02/1930-03/2/2016) 27/01/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập