VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1876 53/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 26/01/2014 0
1877 06/2014/QĐ-UBND Ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh học và phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 26/01/2014 0
1878 18/BC-TĐC Về việc kết quả công tác kiểm tra đo lường, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 24/01/2014 0
1879 732/QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua thành phố và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 24/01/2014 0
1880 11/KH-BCĐ Trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2014 23/01/2014 0
1881 716/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/01/2014 0
1882 788/UBND-QLDTu V/v liên quan đến việc rà soát, thống kê hệ thống cấp nước đầu tư từ vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/01/2014 0
1883 182.QĐ-TTg Phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014-2020 22/01/2014 0
1884 09/2014/QĐ-TTg Nghĩa vụ tài chính của tổ chuwffs có nhà máy điện hạt nhân, phương thức quản lý nguồn tài chính đảm bảo chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân 22/01/2014 0
1885 128/QĐ-SNV Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, tạm giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2014 21/01/2014 0
1886 104/TB-SNV Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với các dịch vụ hành chính công năm 2013 tại thành phố Đà Nẵng 20/01/2014 0
1887 112/SNV-CBCC V/v đăng ký thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý 20/01/2014 0
1888 158/VP-QLDTu V/v thông tư ban hành Quy định thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước 19/01/2014 0
1889 13/TB-TĐC Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chi cục trưởng Chi cục TĐC Thanh Hóa 19/01/2014 0
1890 561/UBND-TH V/v đính chính quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 17/01/2014 0
1891 18/TB-UBND V/v treo cớ, khẩu hiệu nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2014) 16/01/2014 0
1892 168/BKHCN-KTTH V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2015 16/01/2014 0
1893 14/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký ông Dương Minh Tâm 15/01/2014 0
1894 64/TB-SYT Về giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng 15/01/2014 0
1895 04/2014/QĐ-UBND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/01/2014 0
1896 03/2014/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp vf quản lý, sử dụng phí tham quan công trình văn hóa Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng 15/01/2014 0
1897 169/TB-SGTVT Về việc giới thiệu chức danh chữ ký của ông Lê văn Trung - Quyền Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng 14/01/2014 0
1898 69/TB-SNV Kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tại Hội nghị tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2014 14/01/2014 0
1899 39/STTTT-BCXD V/v tuyên truyền triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử" 14/01/2014 0
1900 109/QĐ-TTg Thành lập ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin 14/01/2014 0
1901 128/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 14/01/2014 0
1902 02/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về đấu thầu cung cấp dịch vụ vận tại công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 13/01/2014 0
1903 98/TB-BKHCN Kết luận của Thứ trưởng Trần Văn Tùng tại Hội nghị phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2013 12/01/2014 0
1904 186-TB/TU Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng 09/01/2014 0
1905 234/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư 09/01/2014 0
1906 297/UBND-QLDth V/v triển khai Ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 184-TB/TU ngày 06/01/2014 09/01/2014 0
1907 01/TB-CCBHĐ V/v chuyển văn phòng làm việc về Trụ sở các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 09/01/2014 0
1908 01/2014/TT-BKHDT Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 08/01/2014 0
1909 07/TB-UBND V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/01/2014 1
1910 57/VP-KTN V/v quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 07/01/2014 0
1911 12/TB V/v thay đổi địa điểm cơ quan 07/01/2014 0
1912 06/DDBQH V/v thông báo nơi làm việc vủa các vị DBQH thành phố Đà Nẵng 07/01/2014 0
1913 207/KH-UBND Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 tại thành phố Đà Nẵng 07/01/2014 0
1914 43/VP-QLDTu V/v thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công tình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung 06/01/2014 0
1915 26/SNV-CCHC V/v phối hợp cung cấp thông tin phục vụ đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC năm 2013 06/01/2014 0
1916 48/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 06/01/2014 0
1917 08/QĐ-SNV Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và công nghệ thành phố 06/01/2014 0
1918 29/VP-KTN V/v danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 05/01/2014 0
1919 14/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 03/01/2014 0
1920 02/TB-UBND V/v treo cơ, nghỉ lễ và hoán đổi ngày nghỉ nhân dịp Tết Âm lịch Giáp Ngọ năm 2014 02/01/2014 0
1921 72-TB/TCTU Giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng 01/01/2014 0
1922 43-TB/TGTU Chức danh và giới thiệu chữ ký của đồng chí Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy 01/01/2014 0
1923 56/2013/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đo từ biển theo tàu 30/12/2013 0
1924 57/2013/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 30/12/2013 0
1925 3637/VP-VX V/v triển khai văn bản QPPL về khoa học và công nghệ 30/12/2013 0
1926 38/2013/TT-BCT Quy định về giải pháp công nghệ và yêu cầu kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa 29/12/2013 0
1927 37/2013/TT-BCT Quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà 29/12/2013 0
1928 53/2013/TT-BTNMT Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sán 29/12/2013 0
1929 45/2013/QĐ-UBND Về việc quy định đơn giá cho thuê nhà nước thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 29/12/2013 0
1930 35/2013/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công thương 25/12/2013 0
1931 207/2013/TTLT-BTC-BKHCN Quy định quản lý tài chính các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 24/12/2013 0
1932 141/TTLT-NV V/v rà soát, kiểm tra, bổ sugn hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử 24/12/2013 0
1933 18/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận, huyện 24/12/2013 0
1934 78/2013/QĐ-TTg Về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương triện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới 24/12/2013 0
1935 790/TB-QDTPT V/v giới thiệu chữ ký của Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố 24/12/2013 0
1936 789/TB V/v giới thiệu chữ kỹ Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố 24/12/2013 0
1937 77/2013/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 23/12/2013 0
1938 10266/BKHDT-KTĐN V/v thông báo việc áp dụng hướng dẫn của LHQ-EU về định mức chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam (bản cập nhật 2013 22/12/2013 0
1939 3336/VP V/v thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 19/12/2013 0
1940 37-BC Đánh giá 5 năm thực hiện Luật hoạt dộng chữ thập đỏ, 3 năm thực hiện Nghị định số 03/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hoạt động chữ thập đỏ 18/12/2013 0
1941 28/2013/TT-BKHCN Quy định kiểm tra nhà nước về đo lường 16/12/2013 0
1942 8757/QĐ-UBND Phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Đà Nẵng 13/12/2013 0
1943 21/TB Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng ban BQL dự án ĐTXD công trình GTCC 13/12/2013 0
1944 191/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT Hướng dẫn chế đố quản lý tài chính đối với kinh phí chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới 12/12/2013 0
1945 51/2013/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2014 12/12/2013 0
1946 53/2013/NQ-HDND Về nhiệm vụ năm 2014 12/12/2013 0
1947 40/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp đối với người lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 12/12/2013 0
1948 8745/QĐ-UBND Về việc ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tại thành phố Đà Nẵng 12/12/2013 0
1949 3238/VP-NCPC V/v thông báo văn bản mới ban hành của Bộ Nội vụ 12/12/2013 0
1950 395/TB-VP Về việc phân công nhiệm vụ của ban Lãnh đạo 12/12/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập