VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1051 4676/QĐ-UBND Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND thành phố 28/06/2015 0
1052 240/TB-SKHCN V/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang 25/06/2015 0
1053 202/TTBĐG-NV V/v bán đấu giá 300 lô đất tại Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ và xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang 24/06/2015 0
1054 2150/VP-KTN V/v thông báo văn bản mới ban hành của TTg Chính phủ 23/06/2015 0
1055 2143/VP-KTN V/v thông báo văn bản mới ban hành của TTg Chính phủ 23/06/2015 0
1056 107/VNCPTKTXH Về việc chuyển địa điểm làm việc 23/06/2015 0
1057 4809/KH-UBND Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020 22/06/2015 0
1058 65/TB-TTKHCN Về việc thay đổi tên cơ quan và mẫu dấu mới 22/06/2015 0
1059 05/TB-BCĐ389 Về việc công bố đường dây nóng của Chỉ đạo 389 thành phố Đà Nẵng 22/06/2015 0
1060 4787/UBND-VX Về việc tăng cường truyền thông phòng, chống Mers - Cov đối với công dân nước ngoài tại Việt Nam 22/06/2015 0
1061 4567/QĐ-UBND Về việc phân công công việc giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016 22/06/2015 0
1062 10/2015/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số diều của Thông tư số 26/2011/TT-BKHCN ngày 04/10/2011 của Bộ Khoa học và công nghệ quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa 18/06/2015 0
1063 1047/TB-SCT Về việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Giám đốc Sở Công thương 18/06/2015 0
1064 119/TB-UBND Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó CHủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 18/06/2015 0
1065 46/TB-CCVTLT Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chi cục Trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố 18/06/2015 0
1066 2111/VP-NCPC V/v thông báo văn bản ban hành của Chính phủ 18/06/2015 0
1067 3933/BKHĐT-ĐTNN V/v tạm hoán tổ chức các hoạt động XTĐT tại Hàn Quốc do dịch MERS 18/06/2015 0
1068 1419/SNV-CCHC V/v đăng nhập hệ thống đánh giá kết quả làm việc bằng email thành phố 18/06/2015 0
1069 529/BC-SVHTTDL Kết quả triển khai "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" 18/06/2015 0
1070 225/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký 17/06/2015 0
1071 56-KH/TU Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 16/06/2015 1
1072 697/HD-SNV Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý 16/06/2015 5
1073 223/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ 16/06/2015 0
1074 2082/VP-KTN V/v Nghị định số 54/2015/NĐ-CP ngày 08/6/2015 của Chính phủ 16/06/2015 0
1075 862/TB-SNN Lịch tiếp công dân định kỳ hàng thán của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng 15/06/2015 0
1076 4392/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/06/2015 0
1077 331/QĐ-SGTVT Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo sở 14/06/2015 0
1078 139/TB-VP V/v giới thiệu chữ ký của ông Trần Đình Quỳnh - Chánh Văn phòng UBND thành phố 10/06/2015 0
1079 05/TB-PKT Giới thiệu chức danh và chữ ký 09/06/2015 0
1080 188/QĐ-SKHĐT Về việc chia tách phòng xây dựng cơ bản thành phòng Đầu tư vfa Phòng thẩm định, giám sát đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng 09/06/2015 0
1081 189/QĐ-SKHĐT Về việc sáp nhập phòng tổ chức vào văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng 09/06/2015 0
1082 616/STTTT-CNTT V/v thông tin về sự cố đứt cáp quang biển quốc tế AAG 08/06/2015 0
1083 01/CĐ-UBND Về việc triển khai các biện pháp ứng phó với đợt nắng nóng kéo dài 08/06/2015 0
1084 789/TB-SNN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07/06/2015 0
1085 4285/UBND-TH Về trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa VIII quận Sơn Trà 07/06/2015 0
1086 4284/UBND-TH Về trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa VIII quận Liên Chiểu 07/06/2015 0
1087 4283/UBND-TH Về trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa VIII huyện Hòa Vang 07/06/2015 0
1088 4282/UBND-TH Về trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa VIII quận Hải Châu 07/06/2015 0
1089 4287/UBND-TH Về trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa VIII quận Cẩm Lệ 07/06/2015 0
1090 4286/UBND-TH Về trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa VIII quận Ngũ Hành Sơn 07/06/2015 0
1091 4288/UBND-TH Về trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa VIII quận Thanh Khê 07/06/2015 0
1092 4243/UBND-NCPC V/v thực hiện xin lỗi đối với công dân, tổ chức, triển khai quy chế phối hợp và một số chế tài thực hiện 07/06/2015 0
1093 98/TB-STNMT Về việc giới thiệu chức sdanh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng 04/06/2015 0
1094 97/TB-STNMT Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng 04/06/2015 0
1095 4191/UBND-QLDth V/v Triển khai Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và Môi trường 04/06/2015 0
1096 1956/VP-NCPC V/v thông báo văn bản pháp luật mới ban hành 04/06/2015 0
1097 377/TB-TTTP Về việc tăng cường phát hành văn bản điện tử trong hoạt động công vụ 03/06/2015 0
1098 4108/UBND-TH V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng năm 2016 02/06/2015 0
1099 326/TB-BQLDA Về việc giới thiệu chữ ký của Phó Trưởng Ban Ban quản lý dự án Đàu tư xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Đà Nẵng 02/06/2015 0
1100 93/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 02/06/2015 0
1101 4080/UBND-VX Về việc tăng cường phòng, chống lây nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rut Corona 01/06/2015 0
1102 1924/VP-NCPC V/v thông báo văn bản pháp luật mới ban hành 01/06/2015 0
1103 3165/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 3779/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của Chủ tịch UBND thành phố về việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sửa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố 31/05/2015 0
1104 4035/UBND-QLDth V/v lập danh sách CB. CC và người lao động đăng ksy tham gia đấu giá quyền sử dụng đất 31/05/2015 0
1105 3199/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/05/2015 0
1106 591/HD-SNV Một số nội dung về công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử thành phố 28/05/2015 1
1107 22/2015/TT-BTNMT Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan, quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển 27/05/2015 0
1108 1871/VP-VX V/v biện pháp hạn chế lợi dụng văn hóa để kinh doanh 27/05/2015 0
1109 1875/VP-VX V/v xử lý văn bản về khoa học và công nghệ 27/05/2015 0
1110 1868/VP-VX V/v ban hành Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố 27/05/2015 0
1111 542/TB-BQL về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng ban Ban Quản lý các KCN và Chế xuất Đà Nẵng 26/05/2015 0
1112 49/TB-UBND Giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà 26/05/2015 0
1113 3900/UBND-VX Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa hè 26/05/2015 0
1114 3057/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 26/05/2015 0
1115 3056/QĐ-UBND Ban hành Quy định về trách nhiệm của UBND thành phố trong việc cung cấp thông tin và tiếp thu ý kiến ủa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội và ủy ban nhân dân tham gia xây dựng chính quyền 26/05/2015 0
1116 85/BC-UBND Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 25/05/2015 0
1117 2991/QĐ-UBND Thay đổi thành viên Ban Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu hiến pháp nước cộng hào xã hội chủ nghĩa Việt Nam" thành phố Đà Nẵng 24/05/2015 0
1118 3009/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đơn giá dọn vệ sinh, vận chuyển rác thải, xà bẩn, cắt cỏ tại các lô đất trống và đơn giá vận chuyển, vệ sinh thùng rác phục vụ Đề án thu gom rác theo giờ trên địa bàn thành phố 24/05/2015 0
1119 1022/SNG-HTQT V/v học bổng ITEC năm 2015-2016 của Ấn Độ 24/05/2015 0
1120 92/TB-UBND Về việc thi tuyển chức danh Giám đốc Sở xây dựng thành phố 21/05/2015 0
1121 219/TB-BQLKCNC Về việc tiếp công dân hàng tháng của Trưởng ban Ban Quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng 20/05/2015 0
1122 21/TB-CCVTLT Về việc giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký của Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố 19/05/2015 0
1123 35/TB-UBND Giới thiệu chức danh, chữ ký của quyền Chủ tịch UBND quận Sơn Trà 19/05/2015 0
1124 445/TB- Về việc thay đổi địa điểm văn phòng làm việc 19/05/2015 0
1125 3656/UBND-QLDth V/v triển khai Nghị định số 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ 19/05/2015 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập