VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
151 235/VP-QLĐTư v/v triển khai truyền thông phát động phong trào kêu gọi cán bộ công chức viên chức tham gia giao thông bằng phương tiện xe buýt 20/01/2017 0
152 80-BC.BDVTU-UBND Báo cáo kết quả Chương trình liên tịch phối hợp giữa ban dân vận thành ủy và UBND TP Đà Nẵng về thực hiện công tác dân vận năm 2016 20/01/2017 0
153 90/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền công tác phân luồng giao thông phục vụ thi công hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ _Nguyễn Tri Phương 19/01/2017 Sở Thông tin và Truyền thông 0
154 954-CV/TU V/v đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 18/01/2017 0
155 15-CT/TU Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn đánh bạc trên địa bàn thành phố 18/01/2017 0
156 363/UBND-NC V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo 16/01/2017 0
157 332/KH-UBND Về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà nẵng 16/01/2017 0
158 315/UBND-NC V/v ủy quyền giải quyết công việc 13/01/2017 0
159 308/UBND-NC V/v phòng ngừa tội phạm mua bán hóa đơn trái phép tại thành phố Đà Nẵng 13/01/2017 0
160 130/SVHTT-XDNSVHGD V/v thực hiện Hướng dẫn treo Cờ Tổ quốc đúng quy định 12/01/2017 Sở Văn hóa và Thể thao 0
161 17-TB/VPTU Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy 12/01/2017 0
162 19-TB/BTCTU Địa điểm làm việc mới của Ban Tổ chức Thành ủy 12/01/2017 0
163 01/2017/TT-BKHCN Quy định chi tiết một số điều của nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 12/01/2017 0
164 88/SNV-CCVTLT V/v xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 11/01/2017 0
165 128/VP-KT1 V/v thông báo Thông tư mới ban hành của Bộ Tài chính 11/01/2017 0
166 124/VP-KT1 V/v thoogn báo văn bản mói ban hành của Trung ương 11/01/2017 0
167 68-TB/UBKTTU Về việc chuyển trụ sở làm việc của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng 11/01/2017 0
168 115/Vp-QLDTu V/v thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất 10/01/2017 0
169 119/VP-KT2 V/v văn bản hướng dẫn mới của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 10/01/2017 0
170 101/VP-KGVX Xử lý văn bản về KHCN 10/01/2017 0
171 366-CV/VPTU V/v thông báo tuyến đường 10/01/2017 0
172 07/TB-VP về việc phân công tạm thời công việc của ông Nguyễn Thành Tiến, Phó Chánh văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng 09/01/2017 0
173 03/TB-UBND V/v treo cờ, khẩu hiệu nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2017) 09/01/2017 0
174 18/TB-SKHCN Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc 09/01/2017 0
175 04/TB-VP V/v giới thiệu chữ ký của ông Nguyễn Thành Tiến - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng 06/01/2017 0
176 102/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch công tác văn thứ, lưu trữ năm 2017 của thành phố Đà Nẵng 06/01/2017 0
177 88/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/01/2017 5
178 3/UBND-UBND Công văn gửi đến các đơn vị về việc UBND phường sẽ sẽ gởi liên thông một số văn bản như giấy mời, báo cáo nhanh, tháng quý... trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành 05/01/2017 UBND phường Khuê Mỹ 0
179 50/VP-KT1 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Bộ Tài chính 05/01/2017 0
180 52/VP-KT1 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 05/01/2017 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập