VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
121 1085/KH-UBND Tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/02/2017 0
122 331/SNG-HTQT V/v thông báo học bổng nghiên cứu của Chính phủ Úc dành cho nữ ứng viên các nền kinh tế APEC 17/02/2017 Sở Ngoại vụ 0
123 33/BC-UBND Tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố Đà Nẵng năm 2016 16/02/2017 0
124 1046/KH-UBND Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 16/02/2017 1
125 88-BC/VPTU chuyên đề tháng 02 năm 2017 16/02/2017 0
126 868/QĐ-UBND Về việc phân công công việc giữa Chủ tịch, các PCT và các Ủy vieenn UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 16/02/2017 0
127 384/SNV-CCVC V/v thông báo Chương trình học bổng sau đại học của Chính phủ Úc (KHÔNG GỬI BẢN GIẤY) 15/02/2017 Sở Nội vụ 0
128 10-Ctr/TU Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý mợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững 15/02/2017 1
129 11/QĐ-BQL Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Ban 14/02/2017 Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng 0
130 39/VCNMT V/v mời tham dự lớp học Pháp - Việt về công nghệ màng 14/02/2017 0
131 821/QĐ-UBND Về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng công tác xã hội hóa thể dục, thể thao thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 14/02/2017 1
132 02/2017/QĐ-UBND Về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải năm 2017 áp dụng thu đối với các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tấp trung trên địa bàn 6 quận thuộc thành phố Đà Nẵng 14/02/2017 0
133 975/KH-UBND Thực hiện công tác gia đình năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 13/02/2017 0
134 30/TB-PKT Giới thiệu chữ ký đồng chí Lê Minh Hòa, trưởng phòng Kinh tế 13/02/2017 0
135 772/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 11/02/2017 9
136 339/VP-KT2 V/v văn bản mới của Thủ tướng chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông 09/02/2017 0
137 336/VP-QLDtu V/v triển khai thực hiện Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 09/02/2017 0
138 337/VP-KT1 V/v thông báo các văn bản mới của Kiểm toán Nhà nước 09/02/2017 0
139 328/VP-KT2 V/v thông báo văn bản mới 08/02/2017 0
140 329/VP-KT2 V/v thông báo văn bản mới 08/02/2017 0
141 116/TB-SKHCN về việc giwosi thiệu chức danh, chữ ký Phó Giám đốc Sở 08/02/2017 0
142 49/TB-ĐHSP Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm tiếp tục nhiệm kỳ 2014-2019 08/02/2017 0
143 315/VP-QLĐth V/v triển khai áp dụng nội dung Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT ngày 30/12/2016 07/02/2017 0
144 785/-UBND Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 06/02/2017 UBND thành phố Đà Nẵng 0
145 113-TB/QU Giới thiệu chức danh, chữ ký và số điện thoại của đồng chí Bí thư Quận ủy Thanh Khê 06/02/2017 0
146 669/QĐ-UBND Về việc ban hành Đề án "Phát triển hệ thống thư viện công cộng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020" 06/02/2017 0
147 659/QĐ-UBND Về việc ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng năm 2017 03/02/2017 0
148 110-BC/TU tháng 01 năm 2017 02/02/2017 0
149 140/STTTT-TTBCXB V/v cung cấp thông tin liên quan đến công trình hầm qua sông Hàn 25/01/2017 Sở Thông tin và Truyền thông 0
150 673/UBND-SNV Về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính những ngày làm việc trước và sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 24/01/2017 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập