VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
121 10-Ctr/TU Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý mợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững 15/02/2017 1
122 11/QĐ-BQL Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Ban 14/02/2017 Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng 0
123 39/VCNMT V/v mời tham dự lớp học Pháp - Việt về công nghệ màng 14/02/2017 0
124 821/QĐ-UBND Về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng công tác xã hội hóa thể dục, thể thao thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 14/02/2017 0
125 02/2017/QĐ-UBND Về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải năm 2017 áp dụng thu đối với các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tấp trung trên địa bàn 6 quận thuộc thành phố Đà Nẵng 14/02/2017 0
126 975/KH-UBND Thực hiện công tác gia đình năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 13/02/2017 0
127 30/TB-PKT Giới thiệu chữ ký đồng chí Lê Minh Hòa, trưởng phòng Kinh tế 13/02/2017 0
128 772/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 11/02/2017 9
129 339/VP-KT2 V/v văn bản mới của Thủ tướng chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông 09/02/2017 0
130 336/VP-QLDtu V/v triển khai thực hiện Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 09/02/2017 0
131 337/VP-KT1 V/v thông báo các văn bản mới của Kiểm toán Nhà nước 09/02/2017 0
132 328/VP-KT2 V/v thông báo văn bản mới 08/02/2017 0
133 329/VP-KT2 V/v thông báo văn bản mới 08/02/2017 0
134 116/TB-SKHCN về việc giwosi thiệu chức danh, chữ ký Phó Giám đốc Sở 08/02/2017 0
135 49/TB-ĐHSP Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm tiếp tục nhiệm kỳ 2014-2019 08/02/2017 0
136 315/VP-QLĐth V/v triển khai áp dụng nội dung Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT ngày 30/12/2016 07/02/2017 0
137 785/-UBND Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 06/02/2017 UBND thành phố Đà Nẵng 0
138 113-TB/QU Giới thiệu chức danh, chữ ký và số điện thoại của đồng chí Bí thư Quận ủy Thanh Khê 06/02/2017 0
139 669/QĐ-UBND Về việc ban hành Đề án "Phát triển hệ thống thư viện công cộng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020" 06/02/2017 0
140 659/QĐ-UBND Về việc ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng năm 2017 03/02/2017 0
141 110-BC/TU tháng 01 năm 2017 02/02/2017 0
142 140/STTTT-TTBCXB V/v cung cấp thông tin liên quan đến công trình hầm qua sông Hàn 25/01/2017 Sở Thông tin và Truyền thông 0
143 673/UBND-SNV Về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính những ngày làm việc trước và sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 24/01/2017 0
144 708/UBND-NC V/v triển khai Chỉ thị số 15 của Thành ủy về Lãnh đạo, chri đạo coogn tác PCTP và tệ nạn đánh bạc trên địa bàn thành phố 24/01/2017 0
145 109-BC/TU Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy 24/01/2017 0
146 87/TB0KHNN V/v giới thiệu mẫu chức kỹ 24/01/2017 0
147 117/STTTT-TTBCXB V/v giới thiệu,quảng bá các hoạt động văn hóa,lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2017 23/01/2017 Sở Thông tin và Truyền thông 0
148 251/VP-KT1 V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 23/01/2017 0
149 120-BC/BTGTU Công tác tuyên giáo tháng 01, phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2017 23/01/2017 0
150 593/UBND-NC v/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ tại tòa nhà HC 20/01/2017 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập