VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
991 49/TB-SKHCn Về việc giới thiếu chức danh và chữ ký của Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa 19/07/2015 0
992 269/TB-KHCN Giới thiệu chức vụ và chữ ký của ông Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Thái Bình 19/07/2015 0
993 26/TB-NLCLC Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực CLC 19/07/2015 0
994 5177/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án thiết lập chuyên mục Kiều bào trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 19/07/2015 0
995 2588/QĐ-BGTVT Về việc ủy quyền cho Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thực hiện nhiệm vụ đối với dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia 19/07/2015 0
996 5508/UBND-QLDTh về việc triển khai thực hiện Thồng báo số 363-TB/TU ngày 30/6/2015 của Thành ủy Đà Nẵng 16/07/2015 0
997 5506/UBND-VX V/v giải quyết kiến nghị của Liên hiệp các Hội KHKT thành phố 16/07/2015 0
998 109/BCĐ-KTN V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn laaij, sản xuất kunh doạnh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm 16/07/2015 0
999 2332/VP-NCPC V/v thông báo văn bản pháp luật mới ban hành 15/07/2015 0
1000 205/TB-TTTH Chức vụ và chữ ký của Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN tỉnh Cao Bằng 15/07/2015 0
1001 294/TB-SKHCn Về việc phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo sở Khoa học và công nghệ 15/07/2015 0
1002 119-TB/BTCTU Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký 15/07/2015 0
1003 596/TB-SVHTTDL Lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng 14/07/2015 0
1004 5401/UBND-VX V/v triển khai thực hiện giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 13/07/2015 0
1005 1738/STNMT-KTĐ V/v đăng ký danh sách tham gia đấu giá quyền sử dụng đất 12/07/2015 0
1006 691/TB-SXD Phân công trách nhiệm của Lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 12/07/2015 0
1007 107/2015/NQ-HĐND Về việc ủy thác ngân sách thành phố sang Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố để cho vay đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khóa khăn 08/07/2015 0
1008 108/2015/NQ-HĐND Thông qua chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/07/2015 0
1009 106/2015/NQ-HĐND Quy định chế độ đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng 08/07/2015 0
1010 105/2015/NQQ-HĐND Điều chỉnh tỷ lệ nộp ngân sách và trích để lại đối với nguồn thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/07/2015 0
1011 104/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/07/2015 0
1012 103/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố Đà Nẵng 08/07/2015 0
1013 289/TB-PKT Chức danh và giới thiệu chữ ký của Trưởng phòng Kinh tế quận Sơn Trà bà Nguyễn Thị Phương Mai 08/07/2015 0
1014 653/TB-VP Giới thiệu chức danh, chữ ký của Chánh Văn phòng UBND quận Sơn Trà ông Huỳnh Văn Hùng 08/07/2015 0
1015 2448/TB-BKHCN Kết quả Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ các tỉnh, thành phố vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ XIII 08/07/2015 0
1016 2278/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 08/07/2015 0
1017 110/2015/NQ-HĐND Về điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2015 08/07/2015 0
1018 111/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 08/07/2015 0
1019 5250/UBND-NCPC V/v quản lý biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động 07/07/2015 0
1020 2268/VP-QLDTu V/v Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án Đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao 07/07/2015 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập