VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
931 4118/SVHTTDL-VP V/v cung cấp thông tin sự kiện nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh nước CHXHCNVN 19/08/2015 0
932 916/TB-BQL Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng 18/08/2015 0
933 22/2015/QĐ-UBND Ban hành mức trần thù lao công chứng, chi phí khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 18/08/2015 0
934 2644/VP-QLDth V/v triển khai áp dụng nội dung Thông tư số 33/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải 18/08/2015 0
935 204/BC-STC Về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ 17/08/2015 0
936 6439/KH-UBND Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và 10 năm thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 16/08/2015 0
937 231/ĐKVTTB Giới thiệu chức danh và chữ ký 16/08/2015 0
938 5954/QĐ-UBND Về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ỦY ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 16/08/2015 0
939 5944/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh thành viên Ban chỉ huy phóng cháy và chữa cháy tại Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 16/08/2015 0
940 6450/UBND-VX V/v xây dựng chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hằng năm 16/08/2015 0
941 1035/TB-SKHCN Giới thiệu chữ ký Chánh thanh tra sở khoa học và công nghệ 13/08/2015 0
942 3048/TB-SGTVT Về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ qua mạng INternet 13/08/2015 0
943 2609/VP-NCPC V/v thông báo văn bản pháp luật mới ban hành 13/08/2015 0
944 6412/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hành Việt Nam" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020 12/08/2015 0
945 409/TB-SKHCN Về việc thay đổi tên gọi các phòng, đơn vị thuộc sở khoa học và công nghệ 12/08/2015 0
946 32-TB/HNDT V/v giới thiệu chức danh, chữ ký và mẫu dấu Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng 12/08/2015 0
947 20/2015/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/08/2015 0
948 1938/SNV-CCHC V/v tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND thành phố 12/08/2015 0
949 5826/QĐ-UBND Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 11/08/2015 0
950 1320/QĐ-BTTTT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bưu điện T26 trực thuộc Cục Bưu điện Trung ương 11/08/2015 0
951 6352/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/08/2015 0
952 161/TB-SKHCN V/v treo cờ khẩu hiệu và nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015) 10/08/2015 0
953 7355/TB-SHTT Về việc giới thiệu chức danh 10/08/2015 0
954 169-CV/BCĐ V/v hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở các Sở và đơn vị trực thuộc sở 10/08/2015 0
955 7296/TB Về việc mạo danh cán bộ của Cục Sở hữu trí tuệ giao dịch với người nộp đơn 09/08/2015 0
956 74/TB-Cty về việc thay đổi địa chỉ công ty 09/08/2015 0
957 61/QĐ-BQL Về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo 09/08/2015 0
958 1625/SNG-LTĐN V/v hỗ trợ phát hành đặc san kinh tế đối ngoại thành phố Đà Nẵng 09/08/2015 0
959 6310/UBND-QLDTu V/v liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư trên địa bàn thành phố 09/08/2015 0
960 6250/UBND-VX V/v tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn lao động trên các công trình xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông 07/08/2015 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập