VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
781 8795/QĐ-UBND Về việc tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 30/11/2015 0
782 4496/BKHCN-PC V/v ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và công nghệ 29/11/2015 0
783 217/-TTTDTT Vv giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng 26/11/2015 0
784 36/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định phương thức đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tham gia cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 26/11/2015 0
785 732/TB-KHCN Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ Sơn La 25/11/2015 0
786 5960/SVHTTDL-XDNSVHGD V/v treo băng rôn ngang đường trên toàn địa bàn thành phố 24/11/2015 0
787 05/2015/TT-BNV Quy định Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử 24/11/2015 0
788 35/2015/QĐ-UBND Ban hành bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng 24/11/2015 0
789 7780/SXD-VP V/v ngăn chặn việc tung tin chiêu sinh, làm thủ tục cấp các loại giấy chứng nhận hoạt động xây dựng 24/11/2015 0
790 8587/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/11/2015 0
791 2278/TB-ĐHKT Giới thiệu chức danh và chữ ký của cán bộ 19/11/2015 0
792 01-TB/UBKTTU Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của các đồng chí Phso Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 18/11/2015 0
793 8561/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện việc thẩm tra cấp Quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông ngheiepj, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ 18/11/2015 0
794 9158/UBND-NCPC V/v đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy biển hiệu, biển quảng cáo sử dụng điện thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy 17/11/2015 0
795 9130/UBND-NCPC V/v triển khai nghị định số 105/2015/NĐ-CP thi hành một số điều Pháp lệnh Cảnh sát môi trường 17/11/2015 0
796 989/TB-SKHCN Chức danh và chữ ký của bà Lê Thủy Trinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam 16/11/2015 0
797 8510/QĐ-UBND Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ 16/11/2015 0
798 115/PMCĐN-VP V/v thực hiện nội quy tòa nhà 15/11/2015 0
799 8474.QĐ-UBND V/v thành lập khung thành phần Đoàn kiểm tra phục vụ công tác thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết cyuar các cơ sở phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn thành phố Đầ nẵng 12/11/2015 0
800 8473.QĐ-UBND V/V thành lập khung thành phần Hội đồng thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của các dự án phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/11/2015 0
801 23/2015/TT-BKHCN Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyển công nghệ đã qua sử dụng 12/11/2015 0
802 1997/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch thăm dò, khia thác, chế biến và sử dụng quặng chì kẽm đến năm 2020, xét đến năm 2030 12/11/2015 0
803 8472.QĐ-UBND V/v thành lập khung thành phần hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/11/2015 1
804 3500/VP-NCPC V/v thông báo văn bản pháp luật mới ban hành 11/11/2015 0
805 3485/VP-KTN V/v Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông 10/11/2015 0
806 22/2015/TT-BKHCN Về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu ddiezen và nhiên liệu sinh học" 10/11/2015 0
807 3461/VP-KTTH Vv thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 09/11/2015 0
808 4519/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 09/11/2015 0
809 3456/VP-NCPC V/v thông báo văn bản pháp luật mới ban hành 09/11/2015 0
810 2781/SNV-CCVC Công văn thông báo việc giả mạo văn bản 09/11/2015 Sở Nội vụ 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập