VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
751 114/2015/NQ-HĐND Nghị Quyết phê chuẩn điều chỉnh giảm dự toán ghi thu, ghi chi viện phí năm 2014 và quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi NS địa phương 2014 09/12/2015 0
752 131/2015/NQ-HĐND Quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích của thành phố đối với cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chỉnh phủ về chính sách tinh giản biên chế 09/12/2015 0
753 130/NQ-HĐND Về biên chế công chức và số lượng người làm việc trogn đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 của thành phố Đà Nẵng 09/12/2015 0
754 129/NQ-HĐND Về việc công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân các cấp ban hành trong kỳ hệ thống hóa từ năm 1997-2015 09/12/2015 0
755 128/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành 09/12/2015 0
756 126/2015/NQ-HĐND Ban hành riêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của thành phố Đà Nẵng 09/12/2015 0
757 125/NQ-HĐND Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016 09/12/2015 1
758 122/2015/NQ-HĐND Đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2015 09/12/2015 0
759 121/NQ-HĐND Phê duyệt phương án bổ sung vốn Điều kệ cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 09/12/2015 0
760 120/2015/NQ-HĐND Quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/12/2015 0
761 118/2015/NQ-HĐND Quy định tiêu thức phân công cơ quan quản lý thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới 09/12/2015 0
762 116/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, vỉa hè để sản xuất, kinh doanh, đặ bảng quảng cáo đối với các đường loại 6, loại 7 trên địa bàn thành phố 09/12/2015 0
763 123/2015/NQ-HĐND Thông qu Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/12/2015 0
764 3737/VP-KTN V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 09/12/2015 0
765 127/2015/NQQ-HĐND Về mức hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho lực lượng dân phòng và các lực lượng tham gia tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/12/2015 0
766 124/2015/NQ-HĐND Về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 09/12/2015 0
767 135/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 09/12/2015 0
768 133/2015/NQ-HĐND Thông qua Đề án sắp xếp, nâng cao chất lượng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/12/2015 0
769 132/NQ-HĐND Thành lập, sáp nhận, giải thể và chía tách một số tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/12/2015 0
770 117/2015/NQ-HĐND Về việc quy định đối tượng miễn,. giảm phsi tham quan tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn và công trình văn hóa Bảo tàng Điêu Khắc Chăm 09/12/2015 0
771 9694/UBND-NCPC V/v thực hiện Kết luận của Thường trực Thành ủy 08/12/2015 0
772 3711/VP-QLDtu V/v triển khai thực hiện Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 06/12/2015 0
773 9596/KH-UBND Tổ chức các hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ Sông Hàn năm 2016 03/12/2015 0
774 9597/KH-UBND Phát triển ngành Thế dục Thể thao thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 03/12/2015 0
775 638/CTQLN-QLN V/v bán 230 căn hộ Block A chung cư cho người thu nhập thấp tại khu tái định cư Đại địa Bảo, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 03/12/2015 0
776 133/PMCĐN V/v thông báo tạm dừng in thẻ từ tại tòa nhà TTHC thành phố 02/12/2015 0
777 3661/VP-KTN V/v Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ 02/12/2015 0
778 3659/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 02/12/2015 0
779 04/QBVMT-VP V/v cho vay với lãi suất ưu đãi năm 2016 01/12/2015 0
780 180-TB.BĐN Chức danh và chữ ký đồng chí Tổng biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Vĩnh 30/11/2015 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập