VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
631 426/SNG-VPDD V/v học bổng JJWBGSP năm 2016-2018 của WB và DH quốc gia Yokohama, Nhật Bản 01/03/2016 0
632 03-TB/VPTU Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký đồng chí Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng 01/03/2016 0
633 540/TB-SNV Giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố 01/03/2016 0
634 56/TB-CCB Giới thiệu chức dnah và chữ kỹ đồng chí Chủ tịch Hội Cự chiến binh thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ V 29/02/2016 0
635 02/2016/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nên địa lý tỷ lệ 1:2000; 1:5000 và 1:10.000 28/02/2016 0
636 1090/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ 02 văn abrn quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành 28/02/2016 0
637 191-CV/TU V/v thực hiện Kết luận số 118-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW 28/02/2016 0
638 01-TB/DDHND Giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân thành phố 28/02/2016 0
639 353/TB-SYT Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng 28/02/2016 0
640 09/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức tiêu chuẩn và chế độ chính sách đối với lực lượng Dân phòng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/02/2016 0
641 1039/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án phát triển thông tin thị trường lao động thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 25/02/2016 0
642 07/TB-KHCN Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang 25/02/2016 0
643 19/UBBC Về việc thông báo địa điểm nhận hồ sơ ứng cử 24/02/2016 Sở Nội vụ 0
644 274/TB-STP Về việc phân công nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp 24/02/2016 0
645 369/SNG-HTQT V/v học bổng sau đại học của Thái Lan 23/02/2016 0
646 368/VP-NCPC V/v danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 23/02/2016 0
647 51/TB-QLCL Về việc giới thiệu mẫu dấu 23/02/2016 0
648 48/TB-CCTL Về việc giới thiệu mẫu dấu của Chi cục Thủy lợi thành phố Đà Nẵng 23/02/2016 0
649 357/VP-KTN V/v danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2015 22/02/2016 0
650 354/VP-NCPC V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 22/02/2016 0
651 42/NLCLC-TTHT V/v Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ " Quản lý dự án công và tư" của Cơ quan phát triển Pháp 18/02/2016 0
652 339/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 18/02/2016 0
653 208/TB-SCT THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh, bổ sung trong phân công nhiệm vụ đối với giám đốc, phó giám đốc sở 17/02/2016 Sở Công Thương 0
654 15/TB-TTCNSH Về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành trong Ban Giám đốc Trung tâm công nghệ sinh học Đà Nẵng 16/02/2016 0
655 1017/UBND-VX V/v tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội trên địa bàn thành phố năm 2016 15/02/2016 0
656 64/TB-KHCN Giới thiệu chức vụ và chữ ký của ông Lưu BÌnh Khiêm 15/02/2016 0
657 189/TB-SNN Phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp vầ Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng 15/02/2016 0
658 23/BC-UBND Tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 (Từ 28 tháng Chạp đến mồng 7 Tết) 13/02/2016 0
659 226/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn 03/02/2016 0
660 263/SNG-HTQT v/v góp ý dự thảo Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở KH&CN và Công ty GMBU, Đức 03/02/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập