VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
601 659/TB-SNG V/v thông báo về việc gửi, tiếp nhận văn bản điện tử liên thông trên Hệ thống Thông tin chính quyền điện tử tập trung thành phố Đà Nẵng 28/03/2016 0
602 92/DKVTTB Giới thiệu chức danh và chữ ký 28/03/2016 0
603 1723/QĐ-UBND Về việc hỗ trwoj tiền điện đối với hộ nghèo theo chuẩn của thành phố giai đoạn 2016-2020 27/03/2016 0
604 609/VP-KTN V/v quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm may 27/03/2016 0
605 13/TB-SKHCN V/v phân công nghiệm vụ, công tác của Lãnh đạo Sở 27/03/2016 0
606 2151/KH-UBND Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình hợp tác kiểu mới 25/03/2016 0
607 577/VP-KTN V/v Kế hoạch công tác của UBQG tìm kiếm cứu nạn 5 năm (2016-2020) 24/03/2016 0
608 29/PMCĐN-TTHC V/v đưa vào sử dụng hệ thống kiểm soát ra/ vào bằng thẻ từ tại các cổng tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng 24/03/2016 0
609 555/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 22/03/2016 0
610 28/KH-BCTNCT Triển khai công tác người cao tuổi năm 2016 21/03/2016 0
611 11/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn háo, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 21/03/2016 0
612 1584/QĐ-UBND Về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trât tự" năm 2015 21/03/2016 0
613 600/SNG-HTQT V/v học bổng Tiến sĩ tại Đài Loan 21/03/2016 Sở Ngoại vụ 0
614 113/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban Ban Văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng,, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 21/03/2016 0
615 112/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội 21/03/2016 0
616 17/TB-MTTQ Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP. Đà Năng 20/03/2016 0
617 1462/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án thống nhất quản lý và sử dụng đầu số điện thoại đường dây nóng trong tiếp nhận và xử lý phản ảnh của tổ chức, công dân qua sử dụng hạ tầng tổng đài và đầu số 0511.1022 của thành phố 16/03/2016 0
618 1769/KH-UBND Tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế tại thành phố Đà Nẵng năm 2016 14/03/2016 0
619 21/QĐ-BCĐ V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo thành phố Đà Nẵng 14/03/2016 0
620 23/PMCĐN-VP V/v hưởng ứng Chiến dịch giờ Trái đất năm 2016 14/03/2016 0
621 495/VP-KTN V/v quy định về quản lý sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế 14/03/2016 0
622 24/PMCĐN V/v thử nghiệm hệ thống kiểm soát ra vào bằng thẻ từ tại Cổng số 2, cổng số 6 14/03/2016 0
623 663/SNV-CCVTLT V/v đăng ký kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ 14/03/2016 0
624 861/TB-KHCN Thông báo và giới thiệu chức ký 14/03/2016 0
625 52/TB-VP Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng tại buổi làm việc với các Sở, ngành, đơn vị về tình hình hoạt động của các Trung tâm nuôi dạy trẻ trên địa bàn thành phố 14/03/2016 0
626 09/VNCERTDN-CB V/v cảnh báo an toàn mạng 12/03/2016 0
627 1648/UBND-KTN V/v tổ chwucs các hoạt động hưởng ứng Sự kiện Giờ trái đất 2016 09/03/2016 0
628 58/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình 08/03/2016 0
629 1250/QĐ-UBND V/v ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2016 07/03/2016 0
630 37/TB-VP giới thiệu chữ ký của ông Hoàng Sơn Trà - Phó Chánh văn phòng UBND TP ĐN 02/03/2016 UBND thành phố Đà Nẵng 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập