VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
541 900/QĐ-TTg Về việc phân công các Phó Thủ tướng đứng đầu các Phân ban Việt Nam trong các Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế thương mại, khoa học , kỹ thuật và văn háo với nước ngoài 26/05/2016 0
542 1500/VP-BTCD V/v thông báo thay đổi địa điểm Trụ sở Tiếp công dân thành phố 26/05/2016 0
543 1338/QĐ-BKHCN Về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 25/05/2016 0
544 07/TB-SVHTTDL TB: về địa mail của Sở VHTT thành phố đà nẵng 25/05/2016 0
545 02/TB-SVHTTDL TB: Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở VHTT 25/05/2016 0
546 16/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/05/2016 0
547 125/TB-UBBC Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 24/05/2016 0
548 50/TB-BQLDA Về việc giới thiệu mẫu dấu, chức danh, chữ ký của Giám đốc, các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng 24/05/2016 0
549 72/QĐ-VP Ban hành Nội quy quản lý và bảo vệ địa điểm cấm tại Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 23/05/2016 0
550 3786/UBND-NC V/v ủy quyền giải quyết công việc 23/05/2016 0
551 3716/KH-UBND Tổ chức thực hiện Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - sạch - Đẹp trên địa bàn thành phố năm 2016 22/05/2016 0
552 3184/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu thành phố Đà Nẵng năm 2016 22/05/2016 1
553 1108/TB-HQĐng V/v giới thiệu chức danh và chữ ký công chức lãnh đạo 22/05/2016 0
554 3137/QĐ-UBND Phê duyệt chương trình bảo vệ trẻ em thành phố Đà Nẵng giia đoạn 2016-2020 18/05/2016 0
555 46/BCTNCT V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống NCTVN 18/05/2016 0
556 1114/SNG-HTQT V/v học bổng ITEC năm 2016-2017 của Ấn Độ 18/05/2016 Sở Ngoại vụ 0
557 99/TB-UBBC Về nội dung phiên họp lần thứ tư của Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XIV và Đại biểu HĐND TPĐN khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 18/05/2016 0
558 3583/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2016 17/05/2016 0
559 06-KH/TU Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đới sống văn háo tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất 17/05/2016 0
560 3469/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (01/6/2016-30/6/2016) và kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2016) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/05/2016 0
561 07/2016/TT-BTNMT Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia 15/05/2016 0
562 06/2016/TT-BTNMT Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 15/05/2016 0
563 09/2016/TT-BTNMT Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết 15/05/2016 0
564 08/2016/TT-BTNMT Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia 15/05/2016 0
565 3026/QĐ-UBND Về việc đổi tên và kiện toàn Hội đồng Hậu cần, kỹ thuật khu vực phòng thủ thành phố thành Hội đồng cung cấp Khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng 15/05/2016 0
566 108/ĐHĐA-HCNS V/v giới thiệu chức danh và chữ ký 15/05/2016 1
567 1045/TB-SNG Thông báo phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng 12/05/2016 Sở Ngoại vụ 0
568 2842/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và xã hội thành phố 09/05/2016 1
569 2880/QĐ-UBND Ban hành danh mục cây xanh khuyến khích trồng, hạn chế trồng và cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng (lần 2) 09/05/2016 1
570 3325/UBND-QLDtu V/v triển khai thực hiện các Thông tư 03,04 và 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng liên quan đến lĩnh vực quản lý xây dựng 08/05/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập