VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
541 50/TB-BQLDA Về việc giới thiệu mẫu dấu, chức danh, chữ ký của Giám đốc, các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng 24/05/2016 0
542 72/QĐ-VP Ban hành Nội quy quản lý và bảo vệ địa điểm cấm tại Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 23/05/2016 0
543 3786/UBND-NC V/v ủy quyền giải quyết công việc 23/05/2016 0
544 3716/KH-UBND Tổ chức thực hiện Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - sạch - Đẹp trên địa bàn thành phố năm 2016 22/05/2016 0
545 3184/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu thành phố Đà Nẵng năm 2016 22/05/2016 1
546 1108/TB-HQĐng V/v giới thiệu chức danh và chữ ký công chức lãnh đạo 22/05/2016 0
547 3137/QĐ-UBND Phê duyệt chương trình bảo vệ trẻ em thành phố Đà Nẵng giia đoạn 2016-2020 18/05/2016 0
548 46/BCTNCT V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống NCTVN 18/05/2016 0
549 1114/SNG-HTQT V/v học bổng ITEC năm 2016-2017 của Ấn Độ 18/05/2016 Sở Ngoại vụ 0
550 99/TB-UBBC Về nội dung phiên họp lần thứ tư của Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XIV và Đại biểu HĐND TPĐN khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 18/05/2016 0
551 3583/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2016 17/05/2016 0
552 06-KH/TU Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đới sống văn háo tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất 17/05/2016 0
553 3469/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (01/6/2016-30/6/2016) và kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2016) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/05/2016 0
554 07/2016/TT-BTNMT Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia 15/05/2016 0
555 06/2016/TT-BTNMT Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 15/05/2016 0
556 09/2016/TT-BTNMT Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết 15/05/2016 0
557 08/2016/TT-BTNMT Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia 15/05/2016 0
558 3026/QĐ-UBND Về việc đổi tên và kiện toàn Hội đồng Hậu cần, kỹ thuật khu vực phòng thủ thành phố thành Hội đồng cung cấp Khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng 15/05/2016 0
559 108/ĐHĐA-HCNS V/v giới thiệu chức danh và chữ ký 15/05/2016 0
560 1045/TB-SNG Thông báo phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng 12/05/2016 Sở Ngoại vụ 0
561 2842/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và xã hội thành phố 09/05/2016 1
562 2880/QĐ-UBND Ban hành danh mục cây xanh khuyến khích trồng, hạn chế trồng và cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng (lần 2) 09/05/2016 1
563 3325/UBND-QLDtu V/v triển khai thực hiện các Thông tư 03,04 và 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng liên quan đến lĩnh vực quản lý xây dựng 08/05/2016 0
564 229/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Sở 08/05/2016 0
565 116/NQ-HĐND Về việc thành lập Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng 04/05/2016 0
566 3115/UBND-KTN V/v đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm khai thác hải sản của ngư dân Đà Nẵng 30/04/2016 UBND thành phố Đà Nẵng 0
567 971/QĐ-BTNMT Về việc đính chính Thông tư số 03/2016/TT-BTNMT ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 28/04/2016 0
568 80/UBBC vv công bố danh sách chính thức người ứng cử QH 28/04/2016 Sở Nội vụ 0
569 881/TB-HQĐNg V/v di chuyển trụ sở làm việc 27/04/2016 0
570 30-KL/TU Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI về đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 25/04/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập