VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
481 13/2016/TT-BKHCN Quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước 29/06/2016 0
482 522/STP-VP Chức vụ và chữ ký Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố 29/06/2016 0
483 05/CT-UBND Về việc phat động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XII 26/06/2016 0
484 4602/UBND-KGVX V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình giảm nghèo 26/06/2016 0
485 98/QĐ-VP Ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy tại Bãi đỗ xe ngầm phía Nam Trung tâm hành chính thành phố 23/06/2016 0
486 03/TB-HĐND/TB-HĐND TB v/v giới thiệu chức danh, chữ ký của lãnh đạo Ban Pháp chế 23/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
487 04/TB-HĐND TB giới thiệu chức danh và chữ ký lãnh đạo Ban VH-XH 23/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
488 02/TB-HĐND./TB-HĐND TB giới thiệu chức danh, chữ ký của lãnh đạo Ban Đô thị 23/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
489 217/TB-PTTH Về việc giới thiệu chức cụ và chữ ký Lãnh đạo Đài phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng 23/06/2016 0
490 01/TB-HĐND TB giới thiệu chức danh, chữ ký của lãnh đạo Ban KT-NS 23/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
491 4032/QĐ-UBND Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thương xuyên 22/06/2016 0
492 498/TB-SKHĐT Thông báo thay đổi mẫu dấu, chức danh, chữ ký 22/06/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0
493 98/TB-STC Giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Nguyễn Văn Phụng - Giám đốc Sở 21/06/2016 Sở Tài chính 0
494 4501/KH-UBND Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai trên địa bàn thành phố năm 2016 20/06/2016 1
495 62-BC/BTGTU Kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 20/06/2016 0
496 94/BC-UBND Chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 5 năm 2016 20/06/2016 0
497 3926/QĐ-UBND ban hành một số nội dung hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử đụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/06/2016 0
498 3959/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19-2016/NĐ-CP ngày 28/4/2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao NLCTQG hai năm 2016-2017, định hướng 2020 trên địa bàn Đà Nẵng 19/06/2016 0
499 03/TB-HĐND Thông báo giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký lãnh đạo VPHĐND TPĐN 19/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
500 323/TB-BQLKCNC V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng 19/06/2016 Ban Quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng 0
501 06/NQ-HĐND bầu Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thành phố kỳ 1 19/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
502 05./NQ-HĐND bầu Chủ tịch UBND thành phố kỳ 1 19/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
503 01/NQ-HĐND bầu Chủ tịch HĐND TP kỳ họp thứ 1 19/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
504 03./NQ-HĐND bầu lãnh đạo Ban và Chánh Văn phòng kỳ họp 1 19/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
505 02./NQ-HĐND bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố kỳ 1 19/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
506 1075/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin 16/06/2016 0
507 03/TB-VPDDBQH Trụ sở làm việc , mẫu dấu Văn phòng Đoàn DBQH thành phố và giới thiệu chức danh, chữ ký của Lãnh đạo Văn phòng 16/06/2016 0
508 293-CV/BTGTU V/v một số đối tượng mạo danh cán bộ cơ quan Trung ương để bán sách 15/06/2016 0
509 323/TB-STTTT Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng 15/06/2016 Sở Thông tin và Truyền thông 0
510 06./NQ-HĐND Nghị quyết bầu PCT và UV UBND (Thay cho bản cũ đã ban hành) 15/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập