VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
301 2483/STC-VP Phổ biến Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính TPĐN 27/10/2016 Sở Tài chính 0
302 87-BC/BTGTU Công tác tuyên giáo tháng 10, phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2016 24/10/2016 0
303 39/CTr-SLĐTBXH Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng (không gửi bản giấy) 24/10/2016 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0
304 343/BC-SVHTT Kết quả triển khai tháng hành động cao điểm thực hiện Năm văn hóa văn minh đô thị 2016 23/10/2016 Sở Văn hóa và Thể thao 0
305 8736/UBND-QLDtu V/v thủ tục trình kỳ văn bản liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư 21/10/2016 0
306 2082/BCĐ-VPĐP Đề nghị xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 20/10/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0
307 8606/KH-UBND Duy trì và phát triển mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi trên đại bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020 18/10/2016 0
308 8628/KH-UBND Triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới thành phố Đà nẵng 18/10/2016 0
309 1618/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền cấm đỗ xe ngày chẵn,ngày lẻ trên đường Trần Tống 17/10/2016 Sở Thông tin và Truyền thông 0
310 732/TB-Cty Thông báo về việc thay đổi địa điểm trụ sở làm việc của đơn vị 17/10/2016 Công ty QL hội chợ triễn lãm và Các chợ ĐN 0
311 8472/KH-UBND Triển khai thí điểm giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 16/10/2016 0
312 64-BC/VPTU Báo cáo giữa tháng 10 năm 2016 16/10/2016 0
313 7025/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/10/2016 0
314 140/BC-SKHCN kết quả hoạt động KHCN tháng 10/2016 và dự kiến công tác tháng 11 năm 2016 13/10/2016 0
315 181/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 13/10/2016 2
316 8391/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 1681/QĐ-TTg ngày 30/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng chống oan, sai và bảo dảm bồi thường cho người bị thiệt hại 12/10/2016 0
317 138-TB/TU Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại buồi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 06-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy 12/10/2016 0
318 79-KL/TU Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI về tình hình các mặt công tác quý III, 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2016 12/10/2016 0
319 6943/QĐ-UBND Về việc ban hành phương án sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn trên sông, vịnh và vùng biển thành phố Đà Nẵng 12/10/2016 0
320 8364/KH-UBND Triển khai thực hiện Luật Thống kê năm 2015 trên địa bàn thành phố 11/10/2016 0
321 1580/STTTT-CNTT V/v cảnh báo hình biến thể mới của mã độc mã hóa tài liệu Ransomwware (*.CERBER3.) 11/10/2016 Sở Thông tin và Truyền thông 0
322 850/QĐ-STC Phân công công tác của lãnh đạo Sở Tài chính TPĐN 11/10/2016 Sở Tài chính 0
323 1570/STTTT-TTBCXB CV tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP của chính phủ 10/10/2016 Sở Thông tin và Truyền thông 0
324 2403/SNG-HTQT V/v thông báo học bổng của Chính phủ Ai-len niên khóa 2017 - 2018 09/10/2016 Sở Ngoại vụ 0
325 32/2016/QĐ-UBND Về việc sửa đổi khoản 1 và khoản 2, Điều 1 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/10/2016 0
326 31/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/10/2016 0
327 6877/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp 09/10/2016 2
328 6888/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/10/2016 0
329 74-BC/TU Tình hình công tác quý III, 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2016 06/10/2016 0
330 601/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của PGĐ Sở KHCN tỉnh Lạng Sơn 04/10/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập