VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
861 7841/UBND-QLDtu V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng vậ liệu xây không nung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04/10/2015 0
862 1311/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre 04/10/2015 0
863 298/TB-SKHCN Giới thiệu chức vụ và chữ ký ông Huỳnh Minh Tuấn Phóa Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Tháp 04/10/2015 0
864 498/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Trưởng phòng phòng Quản lý chuyên ngành 01/10/2015 0
865 28/2015/QĐ-UBND Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng evef việc quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 01/10/2015 0
866 7261/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính do UBND thành phố ban hành 01/10/2015 0
867 44/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị chuẩn và thiết bị kiểm định phương tiên đọ khí tượng thủy văn 30/09/2015 0
868 3651/TB-BKHCN Thông báo giới thiệu chữ ký 30/09/2015 0
869 12/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ đối với Ban Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Quảng Trị 30/09/2015 0
870 1701/BHXH-CĐBHXH V/v sửa đổi bổ sung một số quy định về thủ tục hồ sơ và quy trình giải quyết hướng các chế độ BHXH 30/09/2015 0
871 50/TB-VP Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Đà Nẵng 29/09/2015 0
872 276-TB/UBKTTU Chức danh và chữ ký đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng 29/09/2015 0
873 43/2015/TT-BTNMT Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường 28/09/2015 0
874 590/TB-KHCN Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh Sơn La 28/09/2015 0
875 1166/MĐC-HCTH V/v giới thiệu chữ ký của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất 27/09/2015 0
876 630/TB-VQH Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng 27/09/2015 0
877 863/SKHCN-VP Chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Bình Thuận 24/09/2015 0
878 2996/VP-KTN V/v Nghị định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp 24/09/2015 0
879 511/NLCLC V/v mời tham dự buổi giới thiệu học bổng CHevening của Bộ Ngoại giao Anh, 14h ngày 01/10/2015 23/09/2015 0
880 6954/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng 23/09/2015 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập