VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
801 23/2015/TT-BKHCN Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyển công nghệ đã qua sử dụng 12/11/2015 0
802 1997/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch thăm dò, khia thác, chế biến và sử dụng quặng chì kẽm đến năm 2020, xét đến năm 2030 12/11/2015 0
803 8472.QĐ-UBND V/v thành lập khung thành phần hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/11/2015 1
804 3500/VP-NCPC V/v thông báo văn bản pháp luật mới ban hành 11/11/2015 0
805 3485/VP-KTN V/v Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông 10/11/2015 0
806 22/2015/TT-BKHCN Về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu ddiezen và nhiên liệu sinh học" 10/11/2015 0
807 3461/VP-KTTH Vv thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 09/11/2015 0
808 4519/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 09/11/2015 0
809 3456/VP-NCPC V/v thông báo văn bản pháp luật mới ban hành 09/11/2015 0
810 2781/SNV-CCVC Công văn thông báo việc giả mạo văn bản 09/11/2015 Sở Nội vụ 0
811 8961/UBND-KTTH V/v đẩy mạnh triển khai chương trình nộp thuế điện tử 09/11/2015 0
812 3198/QĐ-BKHCN Về việc phân công công tác của Bộ Trưởng và các Thứ trưởng 09/11/2015 0
813 159/DNICT-KHQT V/v tư vấn, hỗ trợ vận hành chính quyền điện tử 08/11/2015 1
814 8373/QĐ-UBND Về việc ban hành "Đề án phát triển Du lịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020" 08/11/2015 2
815 3432/VP-QLDTu V/v triển khai thực hiện Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015, 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 05/11/2015 0
816 8829/UBND-VX V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 6685/QĐ-UBND về Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 05/11/2015 0
817 112/PMCĐN V/v đậu đỗ xe trên đường nội bộ trong Tòa nhà Trung tâm hành chính 05/11/2015 0
818 8847/KH-UBNF Đầu tư, khai thác phát triển tour, tuyến du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/11/2015 0
819 01-TB/VPTU Phân công công tác cán bộ, chuyên viên phòng Tổng hợp Văn phòng Thành ủy 05/11/2015 0
820 341/VKTXH-VP Thay đổi mẫu chữ ký của ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH - Đà nẵng 04/11/2015 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập