VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
641 1039/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án phát triển thông tin thị trường lao động thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 25/02/2016 0
642 07/TB-KHCN Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang 25/02/2016 0
643 19/UBBC Về việc thông báo địa điểm nhận hồ sơ ứng cử 24/02/2016 Sở Nội vụ 0
644 274/TB-STP Về việc phân công nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp 24/02/2016 0
645 369/SNG-HTQT V/v học bổng sau đại học của Thái Lan 23/02/2016 0
646 368/VP-NCPC V/v danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 23/02/2016 0
647 51/TB-QLCL Về việc giới thiệu mẫu dấu 23/02/2016 0
648 48/TB-CCTL Về việc giới thiệu mẫu dấu của Chi cục Thủy lợi thành phố Đà Nẵng 23/02/2016 0
649 357/VP-KTN V/v danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2015 22/02/2016 0
650 354/VP-NCPC V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 22/02/2016 0
651 42/NLCLC-TTHT V/v Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ " Quản lý dự án công và tư" của Cơ quan phát triển Pháp 18/02/2016 0
652 339/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 18/02/2016 0
653 208/TB-SCT THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh, bổ sung trong phân công nhiệm vụ đối với giám đốc, phó giám đốc sở 17/02/2016 Sở Công Thương 0
654 15/TB-TTCNSH Về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành trong Ban Giám đốc Trung tâm công nghệ sinh học Đà Nẵng 16/02/2016 0
655 1017/UBND-VX V/v tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội trên địa bàn thành phố năm 2016 15/02/2016 0
656 64/TB-KHCN Giới thiệu chức vụ và chữ ký của ông Lưu BÌnh Khiêm 15/02/2016 0
657 189/TB-SNN Phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp vầ Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng 15/02/2016 0
658 23/BC-UBND Tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 (Từ 28 tháng Chạp đến mồng 7 Tết) 13/02/2016 0
659 226/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn 03/02/2016 0
660 263/SNG-HTQT v/v góp ý dự thảo Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở KH&CN và Công ty GMBU, Đức 03/02/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập