VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
581 04/BQL-VP V/v báo cáo kết quả vận động và sử dụng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa " năm 2015 14/04/2016 0
582 03/TB-TTKHCN Thay đổi tên đơn vị và mẫu dấu 14/04/2016 0
583 850/QĐ-BKHCN Về việc điều chỉnh tạm thời phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng 13/04/2016 0
584 2250/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ 2 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 12/04/2016 0
585 1695/SVHTTDL-NVQC V/v ghi tên địa chỉ trên bảng, biểu băng rôn quảng cáo tuyên truyền 12/04/2016 0
586 168/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Chánh Văn phòng sở 10/04/2016 0
587 10-TB/BTCTU Địa điểm làm việc mới 10/04/2016 0
588 1314/TB-BKHCN Thông báo và giới thiệu chữ ký ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ KHCN 10/04/2016 0
589 58/TB-TTUD Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc 05/04/2016 0
590 46/TB-UBND V/v nghỉ lễ, treo cờ và khảu hiệu nhân dịp Ngày Giỗ Tổ HÙng Vương, ngày Quốc tế lao động 1/5 và kỷ niệm 41 năm ngày Chiến thắng (30/4/1975-30/4/2016) 05/04/2016 0
591 175/TB-TTKHCN Thông báo và giới thiệu chữ kỹ 04/04/2016 0
592 100/TB-HĐND Về việc giới thiệu chức danh vf chữ ký của ông Phạm Tấn Xử 03/04/2016 0
593 17/TB-VP Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Chánh Văn phòng của ông Đoàn Xuân Hiếu 03/04/2016 0
594 48/TB-ĐHĐA V/v thay đổi địa chỉ làm việc của Trường Đại học Đông Á 01/04/2016 0
595 1164/BKHCN-PC V/v thông báo Danh mục quyết định công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KHCN 31/03/2016 0
596 09/TB-KHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký cùa Phó Giám đốc Sở 31/03/2016 0
597 06-TB/BTGTU V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Trưởng ban Tuyên giao Thành ủy Đà Nẵng 31/03/2016 0
598 531/TB-STP Về việc phân công nhiệm vụ PHó Giám đốc Sở Tư pháp 30/03/2016 0
599 1866/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 121/2004/QĐ-UBND và Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng 29/03/2016 0
600 617/VP-VX V/v thông báo văn ban mới ban hành 28/03/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập