VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
461 5001/KH-UBND Công tác ngành Nội vụ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 10/07/2016 0
462 105/TB-UBND Về việc phân công tạm thời công việc của Lãnh đạo UBND thành phố 10/07/2016 0
463 175/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê nhiệm Kỳ 2016-2021 10/07/2016 UBND quận Thanh Khê 0
464 4950/UBND-QLDth V/v triển khai thực hiện Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 10/07/2016 0
465 151/TB-STNMT Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng 10/07/2016 0
466 4484/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn; Chi cục Trưởng, Phó Chi cục trưởng; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và công nghệ 08/07/2016 0
467 12/TB-UBND Về việc phân công tạm thời công việc của Lãnh đạo UBND thành phố 07/07/2016 0
468 19/TB-HĐND Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND quận Ngũ Hành Sơn 06/07/2016 0
469 5598/VPCP-TTĐT V/v sử dụng thư điện tử công vụ 05/07/2016 0
470 99/TB-UBND Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 05/07/2016 0
471 4847/KH-UBND Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giia đoạn 2016-2020 04/07/2016 0
472 4363/QĐ-UBND Ban hành Quy định về việc nhập, đăng tài, khai thác Cơ sở dữ liệu nền thủ tục hành chính của thành phố Đà Nẵng 04/07/2016 0
473 19/TB-MTTQ Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2014-2019 04/07/2016 0
474 4286/QĐ-UBND Về việc ban hành "Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020" 03/07/2016 0
475 1194/TB-STP thông báo về việc phân công nhiệm vụ các Phó Giám đốc Sở Tư pháp 03/07/2016 0
476 05/TB-HĐND TB giới thiệu chữ ký đ/c Nguyễn Nho Trung 03/07/2016 Hội đồng Nhân dân 0
477 06/TB-HĐND TB nội dung phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2016 03/07/2016 Hội đồng Nhân dân 0
478 4254/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 06-Ctr/TU của Thành ủy ĐN thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng 01/07/2016 0
479 156/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND quận Thanh Khê khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 30/06/2016 UBND quận Thanh Khê 0
480 157/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Pháp chế HĐND quận Thanh Khê khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 30/06/2016 UBND quận Thanh Khê 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập