VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
381 5401/QĐ-UBND Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú treend dịa bàn thành phố Đà Nẵng 14/08/2016 0
382 43-BC/VPTU Giữa tháng 8 năm 2016 14/08/2016 0
383 2771/VP-QLDth V/v triển khai áp dụng nội dung Thông tư số 090/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ Khoa học và công nghệ 10/08/2016 0
384 24/2016/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ vân bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành 10/08/2016 0
385 1923/SNG-VPĐD V/v tham dự hội thảo giới thiệu chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS 10/08/2016 Sở Ngoại vụ 0
386 24/NQ-HĐND NQ phí Ngũ Hành Sơn 10/08/2016 Hội đồng Nhân dân 0
387 33/NQ-HĐND NQ định mức chi tiếp công dân 10/08/2016 Hội đồng Nhân dân 0
388 39/NQ-HĐND NQ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 10/08/2016 Hội đồng Nhân dân 0
389 16/NQ-HĐND NQ v/v bổ sung bảng giá đất trên địa bàn TPĐN 10/08/2016 Hội đồng Nhân dân 0
390 22/NQ-HĐND NQ quy định mức phí khoáng sản 10/08/2016 Hội đồng Nhân dân 0
391 32/NQ-HĐND NQ về quy định mức chi thực hiện QĐ 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 10/08/2016 Hội đồng Nhân dân 0
392 19/NQ-HĐND Về việc quyết định chính sách trợ cấp người có công Cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo 10/08/2016 Hội đồng Nhân dân 0
393 23/NQ-HĐND NQ Lệ phí hộ tịch 10/08/2016 Hội đồng Nhân dân 0
394 36/NQ-HĐND NQ quy chế hoạt động HĐND 10/08/2016 Hội đồng Nhân dân 0
395 21/NQ-HĐND NQ chính sách khuyến công 10/08/2016 Hội đồng Nhân dân 0
396 29/NQ-HĐND NQ Dân quân tự vệ 10/08/2016 Hội đồng Nhân dân 0
397 210/TB-VP Về kết luận của UBND thành phố tại phiên họp thường kỳ UBND thành phố ngày 20/7/2016 09/08/2016 0
398 160/TB-KT về việc giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Phó trưởng phòng Kinh tế quận Cẩm Lệ 09/08/2016 0
399 211/TB-VP Về kết luận của UBND thành phố tại phiên họp thường kỳ UBND thành phố ngày 22/7/2016 09/08/2016 0
400 153/TB-UBND V/v phân công tạm thời công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê 08/08/2016 UBND quận Thanh Khê 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập