VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
761 120/2015/NQ-HĐND Quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/12/2015 0
762 118/2015/NQ-HĐND Quy định tiêu thức phân công cơ quan quản lý thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới 09/12/2015 0
763 116/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, vỉa hè để sản xuất, kinh doanh, đặ bảng quảng cáo đối với các đường loại 6, loại 7 trên địa bàn thành phố 09/12/2015 0
764 123/2015/NQ-HĐND Thông qu Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/12/2015 0
765 3737/VP-KTN V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 09/12/2015 0
766 127/2015/NQQ-HĐND Về mức hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho lực lượng dân phòng và các lực lượng tham gia tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/12/2015 0
767 124/2015/NQ-HĐND Về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 09/12/2015 0
768 135/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 09/12/2015 0
769 133/2015/NQ-HĐND Thông qua Đề án sắp xếp, nâng cao chất lượng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/12/2015 0
770 132/NQ-HĐND Thành lập, sáp nhận, giải thể và chía tách một số tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/12/2015 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập