VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
751 119/2015/NQ-HĐND Quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã phường, xã, dưới phường, xã và tổ dân phố, thôn 09/12/2015 0
752 114/2015/NQ-HĐND Nghị Quyết phê chuẩn điều chỉnh giảm dự toán ghi thu, ghi chi viện phí năm 2014 và quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi NS địa phương 2014 09/12/2015 0
753 131/2015/NQ-HĐND Quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích của thành phố đối với cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chỉnh phủ về chính sách tinh giản biên chế 09/12/2015 0
754 130/NQ-HĐND Về biên chế công chức và số lượng người làm việc trogn đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 của thành phố Đà Nẵng 09/12/2015 0
755 129/NQ-HĐND Về việc công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân các cấp ban hành trong kỳ hệ thống hóa từ năm 1997-2015 09/12/2015 0
756 128/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành 09/12/2015 0
757 126/2015/NQ-HĐND Ban hành riêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của thành phố Đà Nẵng 09/12/2015 0
758 125/NQ-HĐND Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016 09/12/2015 1
759 122/2015/NQ-HĐND Đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2015 09/12/2015 0
760 121/NQ-HĐND Phê duyệt phương án bổ sung vốn Điều kệ cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 09/12/2015 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập