VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
741 9241/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 30/11/2006/QĐ-UBND ngày 30/11/20069 của UBND thành phố ĐN ban hành Quy định về khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với CBCCVC, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong việc giải quyết hồ sơ, công việc 14/12/2015 0
742 9247/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ các nội dung quy định về cấp phép kinh doanh tại các văn bản do UBND thành phố và Sở, ngành ban hành 14/12/2015 1
743 60/2015/TT-BTNMT Quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai 14/12/2015 0
744 659/MĐC-HCTH V/v giới thiệu chức danh và chữ kỹ 14/12/2015 0
745 9881/UBND-QLDtu V/v triển khai thực hiện CV số 2686/BXD-KHCN ngày 12/11/2015 của Bộ Xây dựng về yêu cầu đảm bảo an toàn trong lắp đặt bồn, bể nước chế tạo sẵn cho nhà và công trình 14/12/2015 1
746 1304/TB-QĐTPT V/v giới thiệu chữ kỹ Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 13/12/2015 0
747 9202/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng 13/12/2015 2
748 2348/BHXH-PT V/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo NĐ 122/2015/NĐ-CP 13/12/2015 0
749 3750/VP-NCPC V/v thông báo văn bản mới ban hành 13/12/2015 0
750 10/TB-CRUDRE V/v tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp 11/12/2015 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập