VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
721 355/TB-VP Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng tại cuộc họp về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố 28/12/2015 0
722 5112/BKHCN-PC V/v kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và công nghệ 28/12/2015 0
723 138/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung PCT UBND thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 ông Hồ Kỳ Minh 28/12/2015 0
724 41/2015/QĐ-UBND Ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù; danh mục; thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng 27/12/2015 0
725 3321/BC-SNV Sơ kết 05 năm thực hiện công tác khảo sát mức độ hài lòng và kết quả đánh giá của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố 27/12/2015 0
726 9574/QĐ-UBND Ban hành danh mcuj dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020 24/12/2015 0
727 1526/TB-BQL Về việc thay đổi chữ ký của Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng 23/12/2015 0
728 10226/UBND-QLDtu V/v giải quyết một số vấn đề trong quá trình làm việc tại tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 23/12/2015 0
729 9468/QĐ-UBND Về chính sách khuyến khích trả nợ sớm tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất để làm nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng 21/12/2015 1
730 67/2015/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quy chuẩn quốc gia về môi trường 20/12/2015 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập