VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
711 01/TB-TS3 Giới thiệu chức danh và chữ ký 03/01/2016 0
712 3384/TB-SNV Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 30/12/2015 0
713 358/TB-VP Kết luận của Chánh Văn phòng UBND thành phố tại buổi họp rà soát công tác quản lý, vận hành Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 30/12/2015 0
714 77/2015/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 30/12/2015 0
715 76/2015/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 30/12/2015 0
716 9860/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế phối hợp thẩm định các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có liên quan đến quốc phòng, an ninh 30/12/2015 0
717 709/NLCLC-TTHT V/v dự kiến ngành nghề đào tạo của học viên tham gia lớp luyện thi IELTS 30/12/2015 0
718 63/TB-TTTT&TKK&HCN Thay đổi tên đơn vị và mẫu dấu 29/12/2015 0
719 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và côn gngheej sử dụng ngân sách nhà nước 29/12/2015 0
720 9709/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quy định phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đâi giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 29/12/2015 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập