VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
691 40-TB/QU Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ 14/01/2016 0
692 59/TB-CTQLNCC Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ksy và ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo Đề án được phê duyệt 13/01/2016 0
693 01/TB-TTTV Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký và số điện thoại 13/01/2016 0
694 04/TB-UBND V/v treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam 12/01/2016 0
695 30/TB-SKHCN Chức danh và giới thiệu chữ ký 12/01/2016 0
696 03/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về đấu thầu cung cấp dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/01/2016 0
697 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành KH&CN 10/01/2016 0
698 11/TB-LHH Về việc chuyển trụ sở làm việc 10/01/2016 0
699 05/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Đồng Tháp 10/01/2016 0
700 153/TB-CT V/v di chuyển trụ sở làm việc 07/01/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập