VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
651 274/TB-STP Về việc phân công nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp 24/02/2016 0
652 369/SNG-HTQT V/v học bổng sau đại học của Thái Lan 23/02/2016 0
653 368/VP-NCPC V/v danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 23/02/2016 0
654 51/TB-QLCL Về việc giới thiệu mẫu dấu 23/02/2016 0
655 48/TB-CCTL Về việc giới thiệu mẫu dấu của Chi cục Thủy lợi thành phố Đà Nẵng 23/02/2016 0
656 357/VP-KTN V/v danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2015 22/02/2016 0
657 354/VP-NCPC V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 22/02/2016 0
658 42/NLCLC-TTHT V/v Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ " Quản lý dự án công và tư" của Cơ quan phát triển Pháp 18/02/2016 0
659 339/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 18/02/2016 0
660 208/TB-SCT THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh, bổ sung trong phân công nhiệm vụ đối với giám đốc, phó giám đốc sở 17/02/2016 Sở Công Thương 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập