VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
631 426/SNG-VPDD V/v học bổng JJWBGSP năm 2016-2018 của WB và DH quốc gia Yokohama, Nhật Bản 01/03/2016 0
632 03-TB/VPTU Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký đồng chí Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng 01/03/2016 0
633 540/TB-SNV Giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố 01/03/2016 0
634 56/TB-CCB Giới thiệu chức dnah và chữ kỹ đồng chí Chủ tịch Hội Cự chiến binh thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ V 29/02/2016 0
635 02/2016/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nên địa lý tỷ lệ 1:2000; 1:5000 và 1:10.000 28/02/2016 0
636 1090/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ 02 văn abrn quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành 28/02/2016 0
637 191-CV/TU V/v thực hiện Kết luận số 118-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW 28/02/2016 0
638 01-TB/DDHND Giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân thành phố 28/02/2016 0
639 353/TB-SYT Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng 28/02/2016 0
640 09/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức tiêu chuẩn và chế độ chính sách đối với lực lượng Dân phòng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/02/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>









Đăng nhập