VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
611 28/KH-BCTNCT Triển khai công tác người cao tuổi năm 2016 21/03/2016 0
612 11/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn háo, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 21/03/2016 0
613 1584/QĐ-UBND Về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trât tự" năm 2015 21/03/2016 0
614 600/SNG-HTQT V/v học bổng Tiến sĩ tại Đài Loan 21/03/2016 Sở Ngoại vụ 0
615 113/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban Ban Văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng,, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 21/03/2016 0
616 112/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội 21/03/2016 0
617 17/TB-MTTQ Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP. Đà Năng 20/03/2016 0
618 1462/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án thống nhất quản lý và sử dụng đầu số điện thoại đường dây nóng trong tiếp nhận và xử lý phản ảnh của tổ chức, công dân qua sử dụng hạ tầng tổng đài và đầu số 0511.1022 của thành phố 16/03/2016 0
619 1769/KH-UBND Tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế tại thành phố Đà Nẵng năm 2016 14/03/2016 0
620 21/QĐ-BCĐ V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo thành phố Đà Nẵng 14/03/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập