VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
601 659/TB-SNG V/v thông báo về việc gửi, tiếp nhận văn bản điện tử liên thông trên Hệ thống Thông tin chính quyền điện tử tập trung thành phố Đà Nẵng 28/03/2016 0
602 92/DKVTTB Giới thiệu chức danh và chữ ký 28/03/2016 0
603 1723/QĐ-UBND Về việc hỗ trwoj tiền điện đối với hộ nghèo theo chuẩn của thành phố giai đoạn 2016-2020 27/03/2016 0
604 609/VP-KTN V/v quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm may 27/03/2016 0
605 13/TB-SKHCN V/v phân công nghiệm vụ, công tác của Lãnh đạo Sở 27/03/2016 0
606 2151/KH-UBND Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình hợp tác kiểu mới 25/03/2016 0
607 577/VP-KTN V/v Kế hoạch công tác của UBQG tìm kiếm cứu nạn 5 năm (2016-2020) 24/03/2016 0
608 29/PMCĐN-TTHC V/v đưa vào sử dụng hệ thống kiểm soát ra/ vào bằng thẻ từ tại các cổng tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng 24/03/2016 0
609 555/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 22/03/2016 0
610 28/KH-BCTNCT Triển khai công tác người cao tuổi năm 2016 21/03/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập