VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
541 900/QĐ-TTg Về việc phân công các Phó Thủ tướng đứng đầu các Phân ban Việt Nam trong các Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế thương mại, khoa học , kỹ thuật và văn háo với nước ngoài 26/05/2016 0
542 1500/VP-BTCD V/v thông báo thay đổi địa điểm Trụ sở Tiếp công dân thành phố 26/05/2016 0
543 1338/QĐ-BKHCN Về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 25/05/2016 0
544 07/TB-SVHTTDL TB: về địa mail của Sở VHTT thành phố đà nẵng 25/05/2016 0
545 02/TB-SVHTTDL TB: Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở VHTT 25/05/2016 0
546 16/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/05/2016 0
547 125/TB-UBBC Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 24/05/2016 0
548 50/TB-BQLDA Về việc giới thiệu mẫu dấu, chức danh, chữ ký của Giám đốc, các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng 24/05/2016 0
549 72/QĐ-VP Ban hành Nội quy quản lý và bảo vệ địa điểm cấm tại Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 23/05/2016 0
550 3786/UBND-NC V/v ủy quyền giải quyết công việc 23/05/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập