VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
491 4032/QĐ-UBND Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thương xuyên 22/06/2016 0
492 498/TB-SKHĐT Thông báo thay đổi mẫu dấu, chức danh, chữ ký 22/06/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0
493 98/TB-STC Giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Nguyễn Văn Phụng - Giám đốc Sở 21/06/2016 Sở Tài chính 0
494 4501/KH-UBND Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai trên địa bàn thành phố năm 2016 20/06/2016 1
495 62-BC/BTGTU Kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 20/06/2016 0
496 94/BC-UBND Chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 5 năm 2016 20/06/2016 0
497 3926/QĐ-UBND ban hành một số nội dung hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử đụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/06/2016 0
498 3959/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19-2016/NĐ-CP ngày 28/4/2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao NLCTQG hai năm 2016-2017, định hướng 2020 trên địa bàn Đà Nẵng 19/06/2016 0
499 03/TB-HĐND Thông báo giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký lãnh đạo VPHĐND TPĐN 19/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
500 323/TB-BQLKCNC V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng 19/06/2016 Ban Quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập